HomePR Newsซีพี เดินหน้า “แพลตฟอร์มแห่งโอกาส” ช่วยเอสเอ็มอีและเกษตรกรไทย ส่งสินค้าอาหารเมนูซอฟต์พาวเวอร์ของไทยรุกตลาดประเทศจีน [PR]

ซีพี เดินหน้า “แพลตฟอร์มแห่งโอกาส” ช่วยเอสเอ็มอีและเกษตรกรไทย ส่งสินค้าอาหารเมนูซอฟต์พาวเวอร์ของไทยรุกตลาดประเทศจีน [PR]

แชร์ :

ตามที่นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกาศนโยบาย “แพลตฟอร์มแห่งโอกาส” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและเกษตรไทยให้มีความแข็งแกร่ง โดยใช้กลยุทธ์การผนึกกำลังร่วมกันของกลุ่มธุรกิจในเครือซีพี ช่วยขยายโอกาสเพิ่มช่องทางการขายสินค้าผ่านธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของเครือซีพีทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบัน “แพลตฟอร์มแห่งโอกาส” ได้สร้างผลลัพธ์เป็นที่น่าภาคภูมิใจ ติดปีกแบรนด์ไทย “เครื่องต้น” ชุดปรุงอาหารไทย ที่สามารถส่งออกซอสกระเพราและผัดไท และแบรนด์ “ปลาณีต” ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป สู่ตลาดจีนสอดรับกระแสซอฟต์พาวเวอร์ เตรียมผลักดัน “มอลคาม” ผลิตภัณฑ์น้ำมะขามเปียกจากชัยภูมิสู่ตลาดต่างประเทศอีกราย

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

นายเอกชัย ตั้งรัตนาวลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ซีดดิ้ง โซเซียลอิมแพคท์ จำกัด กล่าวว่า ซีพี ซีดดิ้งฯ ถูกตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการเคลื่อนและสานต่อนโยบาย “แพลตฟอร์มแห่งโอกาส” ของนายศุภชัย เจียรวนนท์ ซีอีโอ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยรวมไปถึงเกษตรกรให้เติบโตโดยผนึกกำลังของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในเครือซีพี ทั้ง เซเว่น อีเลฟเว่น แม็คโคร และโลตัส พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทั้งในระดับประเทศและตลาดโลก ปัจจุบันสามารถนำแบรนด์ไทยไปเปิดตลาดที่เมืองจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ได้ 2 ราย คือ “เครื่องต้น” ชุดปรุงอาหารไทย ส่งออกซอสกะเพราและผัดไท เมนูซอฟต์พาวเวอร์ยอดฮิตติดตลาดจีน และแบรนด์ “ปลาณีต” ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป และอยู่ระหว่างผลักดัน “มอลคาม” ผลิตภัณฑ์น้ำมะขามเปียกจากชัยภูมิสู่ตลาดต่างประเทศอีกราย

“ซอสกะเพรา ผัดไท แกงเขียวหวาน ของแบรนด์เครื่องต้นได้ผ่านการปรับปรุงรสชาติให้เหมาะสมต่อการส่งออก ส่วนปลาณีต ผลิตภัณฑ์สินค้าจากทะเล ปลาอบกรอบปรุงรส ซึ่งสินค้าทั้งสองแบรนด์ถูกวางขายในหลายมณฑลของจีน อาทิ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว โครงการแพลตฟอร์มแห่งโอกาส ทำให้เรารู้ว่าสินค้าไทยมีความพิเศษในเรื่องของความประณีตและความใส่ใจในตัวสินค้าของผู้ประกอบการ หากสินค้าได้รับการพัฒนาคุณภาพก็จะทำให้สามารถไปแข่งขันในตลาดโลกได้ ซึ่ง 1 ปีที่ผ่านมา เราภูมิใจที่สามารถสนับสนุนผู้ประกอบการ คือ เครื่องต้น และปลาณีต ซึ่งผู้ประกอบการทั้ง 2 ราย มีการพัฒนาสินค้าจนผ่านหลักเกณฑ์สามารถวางขายในประเทศจีนแล้ว และเชื่อว่ายังมีโอกาสขยายตลาดได้อีกมาก นอกจากนี้ ยังมี มอลคาม ผลิตภัณฑ์น้ำมะขามเปียกที่ส่งเสริมการสร้างงานในชุมชน ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกมะขามเพื่อรับซื้อมาแปรรูป ปัจจุบันมีวางขายในโลตัสแล้ว ทำให้สินค้าได้รับความน่าเชื่อถือและเตรียมต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศมากขึ้น ในปีนี้เราตั้งเป้าทำงานอย่างเข้มข้นมากขึ้น เป็น Market Springboard เพื่อเน้นภาพลักษณ์การเป็นช่องทางการเข้าสู่ตลาด ไม่ใช่องค์กรเพื่อการฝึกอบรม โดยคาดหวังว่าจะช่วยผลักดันผู้ประกอบการให้ไปสู่ตลาดโลกได้” นาย เอกชัย ตั้งรัตนาวลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ซีดดิ้ง โซเซียลอิมแพคท์ จำกัด กล่าว

ซีพี ซีดดิ้ง โซเซียลอิมแพคท์ มี 4 แกนหลักในการทำงาน ประกอบด้วย Market Research เพื่อสนับสนุนข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการ SMEs Business School เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความพร้อมเข้าสู่ตลาด Standard Qualification Process and Product มีศูนย์พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด และ Global Market Springboard นำพาสินค้าของผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการขายสินค้า ผ่านแพลตฟอร์มแห่งโอกาส เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและเกษตรกร ในรูปแบบของ One-Stop-Service Platform มีหลักสูตรอบรมยกระดับผู้ประกอบการและเกษตรกรไทย ให้คำปรึกษาทางธุรกิจเชื่อมต่อตลาดในประเทศ และส่งเสริมการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและธนาคาร เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้า เพื่อเตรียมช่องทางการขายที่เหมาะสม รวมถึงการดูความเหมาะสมเรื่องราคาเพื่อทำให้ผู้ประกอบการมีกำไรและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในเครือซีพี สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการและเกษตรกรจำนวนมาก โดยเเม็คโครมีคู่ค้าเอสเอ็มอีกว่า 7,500 ราย และสนับสนุนสินค้าเกษตรมากกว่า 65,000 ตันต่อปี โลตัสมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่ศูนย์การค้า 11,000 ราย และมีสินค้า OTOP จำหน่ายมากกว่า 25,800 รายการ ในขณะที่ เซเว่น อีเลฟเว่น มีสินค้าเอสเอ็มอีวางขายกว่า 8,000 รายการ


แชร์ :

You may also like