HomePR News“สุภกิต เจียรวนนท์” ประธานกรรมการ เครือซีพี ลงนามความร่วมมือมิตซูบิชิ ประเทศญี่ปุ่น ผนึกกำลังศึกษาแนวทางขับเคลื่อนคาร์บอนเป็นศูนย์สอดคล้องเป้าหมายประเทศไทย

“สุภกิต เจียรวนนท์” ประธานกรรมการ เครือซีพี ลงนามความร่วมมือมิตซูบิชิ ประเทศญี่ปุ่น ผนึกกำลังศึกษาแนวทางขับเคลื่อนคาร์บอนเป็นศูนย์สอดคล้องเป้าหมายประเทศไทย

แชร์ :

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566  ที่ผ่านมา ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี โดย นายสุภกิต เจียรวนนท์ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น โดย มร.Aiichiro Matsunaga รองประธานกรรมการบริหาร และ ประธานคณะผู้บริหาร ของกลุ่มธุรกิจพลังงาน มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน หรือ MOU เกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกันในการลดการปล่อยคาร์บอนของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย โดยมี มร.ไซโต เค็น (H.E. Mr. Saito Ken) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น เป็นประธานในพิธีลงนามดังกล่าว ซึ่งการลงนามดังกล่าวทั้งซีพีและมิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น นั้นมีความตั้งใจที่จะร่วมกันดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งพลังงานปลอดคาร์บอนในประเทศต่าง ๆ รอบประเทศไทย และจัดหาพลังงานปลอดคาร์บอนดังกล่าวให้กับอุตสาหกรรมการผลิตของไทย ถือเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศของภาคเอกชน เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดการปล่อยคาร์บอน และการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ในความร่วมมือระหว่างซีพีซึ่งเป็นบริษัทของไทย และมิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่นซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นเพื่อร่วมกันสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศไทย ซึ่งจะมีส่วนในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตของไทย สิ่งสำคัญที่สุดคือ จะส่งผลต่อเป้าหมายของประเทศไทยในเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2568

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

แชร์ :

You may also like