THG แจง ก.ล.ต. ชะลอทำสัญญาตัวแทนขายวัคซีน mRNA รายเดิม เดินหน้าเจรจารายใหม่ ไม่ระบุเวลานำเข้า

THG Cover

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ส่งหนังสือชี้แจงข้อมูลกรณีการนำเข้าวัคซีน mRNA ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. สรุป 4 ข้อดังนี้

1. นพ.บุญ วนาสิน ประธานคณะกรรมการ และบริษัท “ไม่ได้” เป็นผู้ให้ข้อมูลกับสำนักข่าวคมชัดลึกออนไลน์ ที่อ้างว่า นพ.บุญ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการนําเข้าวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA ร่วมกับกระทรวงกลาโหม โดยจะมีการทําสัญญาร่วมกัน และระบุว่าจะสามารถนําวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA เข้ามาภายในเดือนสิงหาคม แต่อย่างใด และไม่ทราบแหล่งที่มาของการให้ข้อมูลดังกล่าว โดยได้แจ้งให้สำนักข่าวแก้ไขข้อมูลดังกล่าวแล้ว

- Advertisement -

THG ได้ทำสัญญาความร่วมมือกับกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยกำหนดให้ THG เป็นพันธมิตรฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่เบื้องต้นในฐานะผู้นำเข้าวัคซีนโควิด-19 และสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ เอกสารลงวันที่ 9 ก.ค.2564

2. THG “ไม่ได้” วางมัดจำหรือถูกริบมัดจำที่วางไว้ (ไม่ว่าจะเป็นในรูปของเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นใด) ต่อบุคคล หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานใดดังที่เป็นข่าว

3. สำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับสัญญากับตัวแทนในสหรัฐอเมริกา เพื่อสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 จำนวน 20-40 ล้านโดส THG ได้รับเอกสารลงนามจากตัวแทนผู้จำหน่ายฯ ดังนี้
– หนังสือยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทผู้ผลิตวัคซีน mRNA และ ตัวแทนผู้จำหน่ายฯ ซึ่งออกโดยสำนักงานกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
– ใบสั่งซื้อ (Pro forma Invoice)
– สัญญาจะซื้อจะขาย (Sale and Purchase Agreement)
– ข้อตกลงการชำระเงิน (Escrow Agreement)

โดยบริษัทเอกชนที่ถือหุ้นใหญ่โดยหน่วยงานรัฐ ที่เป็นพันธมิตรฝ่ายไทยมีหน้าที่ลงนามในเอกสารในฐานะคู่สัญญาจะซื้อจะขายในเอกสารข้างต้น ซึ่ง THG ได้ว่าจ้างสำนักงานกฎหมายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และประเมินความเสี่ยงด้านกลไกการชำระเงินของเอกสารโดยได้ต่อรองเพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรมของพันธมิตรและบริษัท

ทั้งนี้ พันธมิตรทุกฝ่ายได้พิจารณาร่วมกัน “ชะลอ” การเข้าทำธุรกรรมกับตัวแทนจำหน่ายฯ รายนี้ เนื่องจากไม่สามารถลดความเสี่ยงที่มีต่อพันธมิตรที่มีหน้าที่ลงนามในสัญญาได้

อย่างไรก็ตาม พันธมิตรและบริษัทตามสัญญาความร่วมมือ ยังดำเนินการติดต่อตัวแทนผู้จำหน่ายรายอื่นในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับความเสี่ยงทางธุรกรรมเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ชนิดวัคซีน จำนวน และระยะเวลาการนำเข้ายังไม่สามารถระบุได้แน่ชัด เนื่องจากตลาดโลกมีความต้องการวัคซีนสูงจึงมีการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขผู้ขายอยู่ตลอดเวลาระหว่างการพิจารณาเอกสารของฝั่งผู้ซื้อ

THG ยังเปิดรับพันธมิตรมาร่วมกันดำเนินการหาวัคซีนมาให้ได้เร็วที่สุด หวังว่าความพยายามด้วยความตั้งใจดำเนินการของ THG จะเป็นส่วนหนึ่งช่วยให้ประเทศได้ฝ่าวิกฤติและประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงวัคซีนเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 รวมถึงไวรัสกลายพันธ์ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้