ราชวิทยาลัยฯ เปิดให้ประชาชนจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม วันที่ 18 ก.ค.นี้ ราคาโดสละ 777 บาท

sinopharm vaccine

หลังจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้นำเข้าวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” (Sinopharm) มาให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ซื้อในราคาโดสละ 888 บาท เพื่อนำไปฉีดให้คนในองค์กรฟรี ล่าสุดได้เตรียมเปิดให้ บุคคลทั่วไป เข้ามาจองฉีดตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค.นี้ รอบแรก 40,000 คน ในราคาโดสละ 777 บาท

- Advertisement -

นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมนำแอปพลิเคชั่นขึ้นระบบสำหรับบุคคลทั่วไป หรือประชาชน เพื่อเข้าไปลงชื่อจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ในวันที่ 18 ก.ค.นี้ เวลา 8.00 น. โดยชุดแรกจำนวน 40,000 คน

รายละเอียดบุคคลทั่วไปหรือประชาชน ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้สิทธิประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 10 จังหวัดก่อน คือ กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ 4 จังหวัดภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา อายุ 18 ปีขึ้นไป

sinopharm
เปิดลงทะเบียนจองดังนี้
– ผ่านเว็บไซต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
– แอปพลิเคชั่น CRA SINO ทั้งระบบ iOS และ Android

วัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลทั่วไป กำหนดราคาโดสละ 777 บาท ฉีด 2 โดสรวม 1,554 บาท เริ่มเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2564

เงื่อนไขการจองสิทธิรับวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับประชาชน 
1. ราคาวัคซีนดังกล่าวรวมค่าประกันผลข้างเคียงแล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการฉีดและค่าบริการทางการแพทย์ที่ผู้ฉีดจะต้องชำระ ณ โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
2. การจองวัคซีน 1 สิทธิ ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งานที่ระบุตามเลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง ผู้จองสิทธิไม่สามารถโอนสิทธิการฉีดวัคซีนให้กับบุคคลอื่นได้ทุกกรณี
3. ผู้จองสิทธิรับวัคซีนซิโนฟาร์ม ยินดีและเต็มใจสละสิทธิการรับวัคซีนหลักพื้นฐานที่จัดหาโดยรัฐ ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในภาวะฉุกเฉินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 และเป็นบุคคลอายุ 18 ปี ขึ้นไปที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน (กรณีปกปิดข้อมูลการรับวัคซีน เพื่อให้ได้รับวัคซีนต่างชนิดกันเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันก่อนเวลาที่เหมาะสม ราชวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม และการประกันอาจไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลที่เกิดจากผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน
4. ราชวิทยาลัยฯ ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนวัคซีนทุกกรณี หลังจากที่ผู้จองสิทธิได้ชำระเงินแล้ว