จองซิโนฟาร์ม 60,000 คนเต็มแล้ว รอรอบต่อไปอีก 1 สัปดาห์

sinopharm vaccine

วันนี้ (18 กรกฎาคม) เป็นวันแรกที่ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” เปิดให้บุคคลทั่วไปหรือประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จองวัคซีนซิโนฟาร์ม ทางเว็บไซต์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และแอปพลิเคชั่น CRA Sinop ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ปรากฏว่าเมื่อเริ่มเวลาเปิดจองระบบจองล่ม เนื่องจากมีผู้ใช้งานจำนวนมาก

- Advertisement -

หลังจากนั้น เวลา 10.00 น. เฟซบุ๊กราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนจองวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชน ในรอบแรกเต็มแล้ว โดยจองได้ทั้งหมด 60,000 ราย สำหรับผู้ที่ยังลงทะเบียนไม่ได้ ให้รออีก 1 สัปดาห์ ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะแจ้งเปิดระบบการจองอีกครั้ง

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนจองสิทธิได้ในรอบแรกและชำระเงินตามกำหนด สามารถเข้ารับวัคซีนได้ตามวันนัดหมาย ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564

โดยทุก 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมสมทบ “ครึ่งโดส” บริจาคส่งต่อวัคซีนให้กับผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางทางสังคม

นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งเพิ่มเติมว่าวันนี้ (18 กรกฎาคม) วัคซีนซิโนฟาร์มอีก 1 ล้านโดสส่งมาถึงประเทศไทยแล้ว พร้อมกับได้รับรายงานว่ามีคนเข้าจองวัคซีนซิโนฟาร์มเต็มจำนวนรอบแรกในเวลา 9.30 น. ผ่านลงทะเบียนเข้าไปได้ 60,000 ราย และได้สั่งให้ปิดระบบแล้ว

โดยต้องขอโทษคนที่จองไม่ได้ในรอบแรก แต่อีก 1 สัปดาห์จะเปิดให้จองวัคซีนซิโนฟาร์มอีกครั้ง และจะขยายระบบการจองให้รองรับได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากรอบแรกมีรายงานว่าก่อนเปิดระบบจองมีคนเกือบ 400,000 ราย รอเข้าระบบการจอง

cra sinopharm vaccine