สูตรใหม่! ฉีดวัคซีนไขว้ ‘แอสตร้าเซนเนกา+ไฟเซอร์’ เริ่ม ต.ค.นี้

AstraZeneca Pfizer
นับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 กันยายน 2564 ประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้ง ซิโนแวค แอสตร้าเซนเนก้า ซิโนฟาร์ม และไฟเซอร์ ไปแล้ว 34.2 ล้านโดส แบ่งเป็นเข็ม 1 จำนวน 24.5 ล้านโดส เข็ม 2 จำนวน 9.1 ล้านโดส และเข็ม 3 จำนวน 5.97 แสนโดส


นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการประชุมของศูนย์ปฏิบัติฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (ศปก.สธ.) วันนี้ (3 ก.ย.) มีมติอนุมัติสูตรฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย โดยอาศัยคำแนะนำจากคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรคและอ้างอิงจากผลการวิจัยในต่างประเทศใหม่ๆ มีคำแนะนำกำหนดสูตรฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย ดังนี้

- Advertisement -

vaccine astrazeneca pfizer

การฉีดวัคซีนสูตรไขว้

1. SV+AZ วัคซีนซิโนแวค เข็มที่1 ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์ เข็มที่ 2 แอสตร้าเซนเนกา เป็นวัคซีนสูตรหลักของประเทศไทย กลุ่มเป้าหมายอายุ 18 ปีขึ้นไป
2. AZ+PZ วัคซีนแอสตร้าเซนเนกา เข็มที่ 1 ระยะห่าง 4-12 สัปดาห์ เข็มที่ 2 ไฟเซอร์ ใช้ในกลุ่มที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (สูตรไขว้นี้จะเริ่มในเดือน ต.ค.2564 เนื่องจาก ไฟเซอร์ จะเริ่มส่งมอบในปลายเดือน ก.ย.นี้)

การฉีดวัคซีนสูตรปกติ

1. AZ+AZ แอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 ระยะห่าง 8-12 สัปดาห์ แอสตร้าเซนเนกา เข็มที่ 2
2. PZ+PZ ไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์ ไฟเซอร์ เข็มที่ 2
3. ซิโนฟาร์ม+ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 1 ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์ เข็มที่ 2

การฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิ

สูตรการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) สำหรับคนทั่วไป SV+SV+AZ คือในกลุ่มที่ฉีดซิโนแวค 2 เข็ม ให้ฉีดเข็มที่ 3 ด้วยแอสตร้าเซนเนกา (เข็มที่ 3 ห่างจากเข็ม2 อย่างน้อย 4 สัปดาห์)

สำหรับคนที่หายป่วยจากโควิด -19 ซึ่งมีจำนวนหลายแสนคน คณะกรรมการเห็นว่า ควรมีการฉีดวัคซีนหลังจากหายป่วยแล้วอย่างน้อย 1 เดือน และภายใน 3 เดือน ต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

vaccine astrazeneca pfizer

แผนการจัดหาวัคซีน เดือน ก.ย.-ธ.ค. 2564

ก.ย. ซิโนแวค 6 ล้านโดส/ แอสตร้าเซนเนกา 7.3 ล้านโดส / ไฟเซอร์ 2 ล้านโดส รวม 15.3 ล้านโดส
ต.ค. ซิโนแวค 6 ล้านโดส / แอสตร้าเซนเนกา 10 ล้านโดส / ไฟเซอร์ 8 ล้านโดส รวม 24 ล้านโดส
พ.ย. แอสตร้าเซนเนกา 13 ล้านโดส / ไฟเซอร์ 10 ล้านโดส รวม 23 ล้านโดส
ธ.ค. แอสตร้าเซนเนกา 13 ล้านโดส / ไฟเซอร์ 10 ล้านโดส รวม 23 ล้านโดส

วัคซีนซิโนแวค จะมีการนำเข้าถึงเดือน ต.ค.นี้ โดยระหว่าง ก.ย.และต.ค. จะมีวัคซีนเข้ามาเดือนละ 6 ล้านโดส จากนั้นจะหยุดนำเข้า เพื่อปรับมาใช้สูตรการฉีดวัคซีนในเดือน ต.ค.ที่จะเริ่มฉีด แอสตร้าเซนเนกา+ไฟเซอร์ แทน

สรุปแผนการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ประเทศ ในปี 2564 รวมจำนวน 124 ล้านโดส
ซิโนแวค 31.5 ล้านโดส
แอสตร้าเซนเนกา 61 ล้านโดส
ไฟเซอร์ 31.5 ล้านโดส (รวมบริจาค 1.5 ล้านโดส)