ราชวิทยาลัยฯ ให้สิทธิประชาชนลงทะเบียนสำเร็จ แต่ไม่ได้จองวัคซีนซิโนฟาร์ม กว่า 4.8 หมื่นราย เข้ามาจองใหม่

sinopharm vaccine

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดสิทธิจองวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชน เฉพาะกลุ่มที่ลงทะเบียนรอบแรก วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ได้สำเร็จ แต่ยังไม่ได้เข้าจองวัคซีน จำนวน 48,756 ราย

- Advertisement -


โดยจะเปิดให้เข้าจองวัคซีนได้ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.10 น. จนถึง 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น. ผ่าน 2 ช่องทาง
1. เว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th
2. แอปพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android

ผู้จองสามารถเลือกวันเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่ วันที่ 6-15 สิงหาคม 2564

หากผู้ลงทะเบียนไม่ได้เข้ามาดำเนินการจองวัคซีนและโอนเงินภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนของท่านโดยอัตโนมัติ และหากผู้ลงทะเบียนยังต้องการจองวัคซีนซิโนฟาร์มจะต้องทำการลงทะเบียนใหม่ในครั้งต่อไป

อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) โดยทุกๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส สงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น

ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้ และต้องตรงกับของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี

The CRA sinopharm