HomePR Newsประกาศมาตรการล็อกดาวน์เพิ่มอีก 3 จังหวัด “ฉะเชิงเทรา ชลบุรี อยุธยา” มีผล 20 ก.ค.นี้

ประกาศมาตรการล็อกดาวน์เพิ่มอีก 3 จังหวัด “ฉะเชิงเทรา ชลบุรี อยุธยา” มีผล 20 ก.ค.นี้

แชร์ :


วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อกำหนดตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้อเพิ่มเติม ให้มีผลบังคับใช้วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

กำหนด 13 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ใน 3 จังหวัดใหม่คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา และ 10 จังหวัดเดิม คือ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

มาตรการในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด
1. การลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง หรืองดเว้นการเดินทางออกนอกที่พักอาศัยโดยไม่จำเป็น

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

2. เคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 21.00-4.00 น. ยกเว้นกรณีจำเป็น ต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน

3. กำหนดเงื่อนไขและการใช้เส้นทางคมนาคมและตรวจคัดกรองการเดินทาง เฉพาะเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยตั้งจุดตรวจ เป็นเวลา 14 วัน

4. การขนส่งสาธารณะทุกประเภทระหว่างจังหวัดทั่วประเทศ จำกัดจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการไม่เกิน 50% ของความจุผู้โดยสาร สำหรับยานพาหนะแต่ละประเภท

5. มาตรการควบคุมในพื้นที่สีแดงเข้ม
– ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. โดยห้ามบริโภคในร้าน ให้นำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น
– ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือ สถานประกอบการณ์อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดบริการได้เฉพาะแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต แผนกยาและเวชภัณฑ์ พื้นที่ซึ่งจัดให้บริการฉีดวัคซีนหรือบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขอื่นๆ ของภาครัฐ ให้เปิดบริการได้ถึง 20.00 น.
– โรงแรม ให้เปิดได้ตามเวลาปกติ โดยให้งดกิจกรรมจัดการประชุม การสัมมนา หรือการจัดเลี้ยง
– ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด เปิดได้ถึง 20.00 น. โดยจํากัดเวลาร้านสะดวกซื้อให้ปิดระหว่างเวลา 20.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
– โรงเรียนสถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรมและสถานศึกษาต่างๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้

– การดำเนินการของโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายยา ร้านค้าทั่วไป โรงงาน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ ร้านจําหน่ายอาหารสัตว์ ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ร้านจําหน่ายเครื่องมือช่าง และอุปกรณ์ก่อสร้าง สถานที่จําหน่ายแก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส รวมทั้งบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง (delivery online) ยังคงเปิดดําเนินการได้ตามความจำเป็น โดยให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการหนดอย่างเคร่งครัด

6. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคระบาดในพื้นที่สีแดงเข้ม ห้ามรวมกลุ่มบุคคลมากกว่า 5 คน

การบังคับใช้มาตรการตามข้อกำหนดนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เว้นเฉพาะมาตรการขนส่งสาธารณะให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

Covid red area

ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 28) https://bit.ly/3BbR01A


แชร์ :

You may also like