46 รัฐผนึกกำลังฟ้องเฟซบุ๊กผูกขาดการค้า Instagram-WhatsApp เสี่ยงถูกแยกบริษัท

facebook logo

FTC หรือคณะกรรมาธิการการค้า (US Federal Trade Commission) ผนึกกำลัง 46 รัฐของสหรัฐอเมริกายื่นฟ้อง เฟซบุ๊ก (Facebook) เจ้าพ่อโซเชียลมีเดีย ข้อหาผูกขาดตลาดแล้ว

- Advertisement -

การยื่นฟ้องครั้งนี้มีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทย โดยมีอัยการจาก 46 รัฐทั่วประเทศร่วมเป็นโจทก์ (มีเพียงรัฐเซาท์ดาโกต้า รัฐเซาท์แคโรไลนา รัฐอลาบามา และรัฐจอร์เจีย เท่านั้นที่ไม่ร่วมขบวนด้วย)

ภายในเอกสารฟ้องระบุว่า ข้อหาดังกล่าวได้พิจารณาจากประวัติการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีการซื้อกิจการของคู่แข่งอย่างไม่เหมาะสม ทำให้พิจารณาได้ว่า เฟซบุ๊กต้องการสร้างการเติบโตเพื่อจะได้กุมอำนาจและกำหนดทิศทางต่าง ๆ ในธุรกิจโซเชียลมีเดียไว้แต่เพียงผู้เดียว

นอกจากนี้ เอกสารฟ้องร้องดังกล่าวยังระบุด้วยว่า ขอให้ศาลยับยั้งเฟซบุ๊กจากการควบกิจการธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคตที่มีมูลค่าเกิน 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐโดยไม่แจ้งให้กับทาง 46 รัฐที่เป็นโจทก์ในครั้งนี้ทราบล่วงหน้า

อีกทั้งยังขอให้ศาลพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับโครงสร้าง หรือการขายธุรกิจที่บริษัทเฟซบุ๊กควบกิจการมาอย่างไม่ถูกต้องด้วยเช่นกัน ซึ่งนั่นอาจหมายถึงการควบกิจการ Instagram เมื่อปี 2012 ด้วยมูลค่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และการควบกิจการ WhatsApp เมื่อปี 2014 มูลค่า 19,000 ล้านเหรียญสหรัฐนั่นเอง

Source