HomeBrand Move !!กทม.เปิดโผ 11 กิจการปลดล็อกเฟส 4 “คอนเสิร์ต”ขายบัตรนั่ง “ห้ามตั๋วยืน” เลิกเคอร์ฟิว 5 ทุ่มวันนี้ 14 มิ.ย.

กทม.เปิดโผ 11 กิจการปลดล็อกเฟส 4 “คอนเสิร์ต”ขายบัตรนั่ง “ห้ามตั๋วยืน” เลิกเคอร์ฟิว 5 ทุ่มวันนี้ 14 มิ.ย.

แชร์ :

หลังจากรัฐบาลประกาศผ่อนปรน ระยะที่ 4 ให้กิจการและกิจกรรมต่างๆ กลับมาดำเนินการได้เกือบหมด โดยเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศ ข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  ตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)  ระยะที่ 4  โดยให้ “ยกเลิก” การห้ามออกนอกเคหสถานทั่วประเทศ (Curfew) ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 14 มิถุนายน 2563

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

วันนี้ (14 มิถุนายน) คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ได้ประชุมหารือแนวทางผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 4  ตามที่รัฐบาลประกาศให้กลับมาเปิดดำเนินการได้ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร  กล่าวว่า กทม. สรุปการผ่อนปรนมาตรการให้กิจการและกิจกรรมต่างๆ กลับมาดำเนินการได้ในระยะที่ 4  ดังนี้

สถานที่ยังไม่ได้ผ่อนปรน (ปิดต่อ)  5 สถานที่  1.สถานบริการ ผับ บาร์  สถานบันเทิง และสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ 2.สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่  3. ร้านเกมส์และร้านอินเทอร์เน็ต  4.สถานประกอบกิจการอาบอบนวด  5.สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะเดียวกัน

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง

11 สถานที่ได้รับการผ่อนปรนระยะ 4  ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

1. ใช้อาคารสถานที่ของสถาบันการศึกษา โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนนานาชาติ มหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติ  โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน  (ส่วนโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 โรงเรียน พร้อมเปิดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศก่อนหน้านี้)

2. โรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ ให้จัดประชุม อบรมสัมมนา จัดนิทรรศการ จัดแสดงสินค้า จัดเลี้ยง การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต  โดยต้องมีมาตรการจำกัดความแออัด จำกัดจำนวนคน ลงทะเบียนแอป ไทยชนะ

กรุงเทพมหานคร กำหนดมาตรการ จัดแสดงดนตรี คอนเสิร์ต หรือกิจกรรมลักษณะเดียวกัน ผู้จัดจะต้องขายตั๋วนั่ง เท่านั้น โดยกำหนดการเว้นระยะห่างตามที่ ศบค.กำหนด คือ 5 ตารางเมตรต่อคน

“ปกติการจัดคอนเสิร์ตมีจะมีพื้นที่ยืน แต่มาตรการรัฐกำหนดให้เว้นระยะห่าง จำกัดจำนวนคน  กรุงเทพมหานคร เป็นห่วงเรื่องความหนาแน่นบริเวณหน้าเวที ที่เดิมไม่จำกัดจำนวน ช่วงแรกของการผ่อนปรนมาตรการ จึงกำหนดให้ขายตั๋วนั่งเท่านั้น”

3. ร้านอาหารและเครื่องดื่มทั่วไป อนุญาตให้มีการดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ ส่วนสถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้

ในการผ่อนปรนระยะ 4 นี้ เปิดให้ร้านอาหาร จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ จะต้องจดทะเบียนเป็นร้านอาหาร ที่มีใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับกรมสรรพสามิต และหากร้านอาหารมีการแสดงดนตรีด้วย ก็ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่การดำเนินการจะต้องไม่เข้าข่ายเป็น “สถานบริการ” ตาม พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 หรือเป็นสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ

4. สถานที่รับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเล็กเล็ก เด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุ เปิดดำเนินการได้ โดยจำกัดพื้นที่ 2 ตารางเมตรต่อคน แบ่งกลุ่มทำกิจการไม่เกิน 5 คนต่อผู้ดูแล 1 คน

5. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

6. การถ่ายทำรายการทีวีและภาพยนตร์ กองถ่าย 150 คน ผู้ชม 50 คน

7. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา นวดแผนไทย ให้บริการเพิ่มเติม เช่น นวดใบหน้า แต่จำกัดเวลาใช้บริการ (ไม่รวม อาบอบนวด)

8. สวนสาธารณะ ลานกิจกรรมสาธารณะ ลานกีฬากลางแจ้ง เพิ่มเติมการออกกำลังกายเป็นกลุ่มไม่เกิน 50 คน เว้นระยะห่าง 2 เมตร

9. สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้น เครื่องเล่นติดตั้งชั่วคราว  เครื่องเล่นที่มีลักษณะผิวสัมผัสมาก บ้านบอล บ้านลม จำกัดการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง

10. สนามกีฬา สถานที่เพื่อการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา การเรียน การสอนทุกประเภทกีฬา ให้มีการแข่งขันได้แต่ไม่มีผู้ชมอยู่ในสนามแข่ง โดยให้ใช้วิธีถ่ายทอดสดผ่านสื่อแทน

11. ตู้เกมส์ เครื่องหยอดเหรียญ

นอกจากนี้การประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว ตั้งแต่ 23.00 น. ของวันที่ 14 มิถุนายน 2563 ทำให้ธุรกิจที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง อย่างร้านสะดวกซื้อ กลับมาเปิดให้บริการได้ปกติอีกครั้ง


แชร์ :

You may also like