Homehttps://www.brandbuffet.in.th/local-free-hook-ups/DAAT จับมือ IAB SEA+India มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล [PR]

DAAT จับมือ IAB SEA+India มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล [PR]


สมาคมโฆษณาดิจิทัล(ประเทศไทย) หรือ DAAT ประกาศความร่วมมือกับ Interactive Advertising Bureau
Southeast Asia and India (IAB SEA+India) เพื่อยกระดับและผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค รวมถึงร่วมพัฒนาทักษะบุคลากร การร่วมเป็นพันธมิตรในครั้งนี้ครอบคลุมถึงประเด็นสำคัญต่างๆ เช่น การศึกษา งานวิจัย การวัดผล และมาตรฐานต่างๆ รวมถึงการผลักดันแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อรับมือกับวิกฤตโฆษณา เช่น การโกงหรือปั่นโฆษณาบนเวป (Ad Fraud) ที่เป็นปัญหาระดับโลก

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

คุณมิแรนดา ดิโมพูลอส ประธานบริหารระดับภูมิภาคของ IAB SEA+India กล่าวว่า “การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับ DAAT นับเป็นโอกาสอันดีเนื่องจาก DAAT เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเชี่ยวชาญและมีเครือข่ายพันธมิตรดิจิทัลที่ดีที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้เรายังมีเป้าหมายร่วมกันในการสนับสนุนและผลักดันการลงทุนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งนับเป็นครั้งแรกของเอเชีย” เพื่อเป็นการประกาศถึงก้าวแรกของความร่วมมือของทั้งสององค์กร DAAT และ IAB SEA+India จะเปิดอบรมหลักสูตร “ดิจิทัล มาสเตอร์คลาส” (Digital Masterclass) แบบหนึ่งวันเต็มในวันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยนับว่าหลักสูตรที่จัดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า “จากการที่งบการใช้จ่ายทางด้านดิจิทัลในประเทศไทยมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นอีก 16% และมีมูลค่าสูงเกือบถึง 2 หมื่นล้านบาทในปี 2562 เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัล DAAT ยินดีที่จะได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด กับ IAB SEA+ India ในการเปิดคอร์สดิจิทัลมาสเตอร์คลาส (Digital Masterclass) ซึ่งจะถูกจัดก่อนหน้า DAAT DAY 2019 หนึ่งวัน การอบรมนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมดิจิทัลบ้านเราได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับแวดวงดิจิทัลที่กำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในประเทศไทย”

หลักสูตรดิจิทัล มาสเตอร์คลาส ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในวงการดิจิทัลทั้งจากในและต่างประเทศมาแบ่งปันประสบการณ์และความ รู้เกี่ยวกับวิธีการดำเนินกลยุทธ์ การสร้างแบรนด์และการวางกลยุทธ์ (Brand Strategy)ซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศด้วยหัวข้อบรรยายที่ครอบคลุมสิ่งจำเป็นต่างๆ ในอุตสาหกรรมดิจิทัล เช่น การใช้ข้อมูล (Data), การวัดผลข้อมูล การสร้างสรรค์งานครีเอทีฟ และการจัดการแผนงาน รวมทั้งปัญหาระดับโลกอย่างเช่น ความปลอดภัยของแบรนด์ (Brand Safety) ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรดิจิทัล มาสเตอร์คลาสจะได้รับประกาศนียบัตรที่รับรองโดย DAAT และ IAB SEA+India เพื่อเป็นการรับรองถึงความเข้าใจและความมั่นใจในการนำทักษะในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติที่จำเป็นมาใช้งานจริง


You may also like