เนเธอร์แลนด์เปลี่ยนหลังคา “ป้ายรถเมล์” เป็นที่อยู่อาศัยของผึ้งหลากชนิด

เมืองยูเทรกต์(Utrecht) ในประเทศเนเธอร์แลนด์ แปลงพื้นที่บนหลังคาป้ายรถเมล์ให้กลายเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของ “ผึ้ง” เพื่อช่วยให้ผึ้งขยายจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นให้ได้

- Advertisement -

จากการศึกษาพบว่าในเนเธอร์แลนด์มีผึ้งพันธุ์ต่างๆ ถึง 358 พันธุ์ แต่กว่าครึ่งกำลังเผชิญหน้ากับความเสี่ยงสูญพันธุ์ นั่นทำให้เมืองยูเทรกต์ ต้องดัดแแปลงเอาพื้นที่สาธารณะอย่าง “ป้ายรถประจำทาง” มาทำเป็นพื้นที่ที่เอื้อกับการเจริญเติบโตของ “ผึ้ง” โดยทำให้หลังคาของป้ายรถเมล์จำนวน 316 แห่งทั่วเมืองให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว ขั้นตอนการออกแบบนอกจากจะสร้างพื้นมที่สีเขียวแล้ว แต่ก็ยังต้องคำนึงถึงอรรถประโยชน์ของ “คน” ผู้ใช้งานด้วย ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงให้ป้ายรถเมล์ ช่วยดักฝุ่นและกักเก็บน้ำฝน รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้ส่องสว่าง กับมีที่นั่งพัก

เหตุผลที่เนเธอร์แลนด์เล็งเห็นความสำคัญเป็นอย่างมาก ก็เพราะ “ผึ้ง” มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยวัฏจักรของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขยายพันธุ์ของพืช ซึ่งจะทำให้แมลงชนิดอื่นได้อานิสงห์ไปด้วย ดังนั้นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของเนเธอร์แลนด์จึงเล็งเห็นว่าตัวเองต้องเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ และนอกจากทางเมืองจะปรับปรุงป้ายรถเมล์ด้วยงบประมาณของเมืองแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนระดมทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงป้ายรถเมล์ในเขตพื้นที่ของตัวเองด้วย