Tag: Bus Stop

เนเธอร์แลนด์เปลี่ยนหลังคา “ป้ายรถเมล์” เป็นที่อยู่อาศัยของผึ้งหลากชนิด

เมืองยูเทรกต์(Utrecht) ในประเทศเนเธอร์แลนด์ แปลงพื้นที่บนหลังคาป้ายรถเมล์ให้กลายเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของ "ผึ้ง" เพื่อช่วยให้ผึ้งขยายจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นให้ได้ จากการศึกษาพบว่าในเนเธอร์แลนด์มีผึ้งพันธุ์ต่างๆ ถึง 358 พันธุ์ แต่กว่าครึ่งกำลังเผชิญหน้ากับความเสี่ยงสูญพันธุ์ นั่นทำให้เมืองยูเทรกต์ ต้องดัดแแปลงเอาพื้นที่สาธารณะอย่าง "ป้ายรถประจำทาง" มาทำเป็นพื้นที่ที่เอื้อกับการเจริญเติบโตของ "ผึ้ง" โดยทำให้หลังคาของป้ายรถเมล์จำนวน 316 แห่งทั่วเมืองให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว ขั้นตอนการออกแบบนอกจากจะสร้างพื้นมที่สีเขียวแล้ว แต่ก็ยังต้องคำนึงถึงอรรถประโยชน์ของ "คน" ผู้ใช้งานด้วย ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงให้ป้ายรถเมล์ ช่วยดักฝุ่นและกักเก็บน้ำฝน รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้ส่องสว่าง...
- Advertorial - ADFEST 2020