“Delta Central Inverters” ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ ขนาดใหญ่ที่สุดในอินเดีย [PR]

เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ อินเดีย ดำเนินการติดตั้งเซ็นทรัล อินเวอร์เตอร์ รุ่น DelCEN1000 ขนาด 1 เมกกะวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในอินเดีย ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทเกรตเตอร์ วิศาขาปัตตนัม สมาร์ท ซิตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (GVSCCL) ซึ่งเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจที่ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2559 เพื่อดำเนินโครงการต่างๆ ตามแผนงานด้านเมืองอัจฉริยะที่จะพัฒนาเมืองวิศาขาปัตตนัมตามวิสัยทัศน์

- Advertisement -

“A Resilient and Healthy Metropolis for People”ทั้งนี้นายจันทราบาบู ไนดู มุขมนตรีรัฐอานธรประเทศ ได้เปิดตัวโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำแบบกริด-คอนเน็กเต็ด ขนาด2 เมกกะวัตต์ ซึ่งมีพื้นที่โครงการกว่า 4.5 เอเคอร์ในอ่างเก็บน้ำมูดาสาร์โลวา

การดำเนินโครงการด้านพลังงานสะอาดนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2561 ต่อมาในเดือนกันยายนที่ผ่านมาGVSCCL ตั้งเป้าผลิตกระแสไฟฟ้าประมาณ 3,100,000 หน่วยต่อปี ซึ่งจะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 28,000 ตัน เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 131,000 ต้นทุกปี นอกจากนี้ยังสามารถลดอัตราการระเหยของน้ำในอ่างเก็บน้ำได้ถึงร้อยละ20 จึงช่วยคงความอุดมสมบูรณ์ของพรรณพืชและสัตว์ในพื้นที่ดังกล่าว อนึ่ง โครงการดังกล่าวมีมูลค่า120 ล้านรูปี (ประมาณ 1.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) และประหยัดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าได้ถึง18,6000,000 รูปี ต่อปี

ในช่วง5 ปีที่ผ่านมา ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและประสิทธิภาพของแผงโซลาร์และอินเวอร์เตอร์ช่วยลดต้นทุนการติดตั้งโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ได้ถึงร้อยละ50 โดยอินเวอร์เตอร์ของเดลต้ามีประสิทธิภาพเยี่ยมระดับแถวหน้าของอุตสาหกรรมด้วยการรับประกันระยะเวลาการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงช่วยลดระยะเวลาการคืนทุนและเพิ่มการจัดเก็บพลังงานได้มากยิ่งขึ้น

เดลต้าได้ทำการติดตั้งเครื่องอินเวอร์เตอร์สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งแบบสตริงและเซ็นทรัลที่ยึดกับกริดในอินเดียแล้วกว่า 1.5 กิกะวัตต์ อันเป็นการช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการอยู่อาศัยสำหรับทุกชีวิต ทั้งนี้การติดตามแนวโน้มใหม่ๆ และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับแนวโน้มดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เดลต้าสามารถนำเสนอโซลูชั่นด้านพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยลูกค้าประหยัดได้สูงสุด

ทั้งนี้ เดลต้ายังคงมุ่งมั่นผลักดันนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด อันเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของบริษัทที่จะนำเสนอโซลูชั่นที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมที่สะอาดและมีประสิทธิภาพด้านพลังงาน เพื่ออนาคตที่ดีกว่า