HomeDigitalไขความลับ “จิตวิทยาการใช้โซเชี่ยลมีเดีย” ของคน Gen Y [Infographic]

ไขความลับ “จิตวิทยาการใช้โซเชี่ยลมีเดีย” ของคน Gen Y [Infographic]

แชร์ :

จากการศึกษาของ Jaclyn Cabral ในหัวข้อ Is Generation Y Addicted to Social Media? (คน GenY เสพติดโซเชี่ยลมีเดียหรือไม่?) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา Strategic Communications ที่ Elon University สหรัฐอเมริกา พบข้อมูลทางจิตวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิดของคน Gen Y ในเรื่องการใช้โซเชียลมีเดีย ว่า

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

  • โซเชี่ยลมีเดียเป็นสื่อที่มีความสำคัญอันดับต้นๆ และผู้บริโภคกลุ่มนี้ก็หยุดไม่ได้ที่จะใช้มันเป็นเครื่องมือสร้างความพึงพอใจ
  • โซเชี่ยลมีเดียสามารถทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้น ขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกซึมเศร้าได้ด้วย
  • ผู้หญิง 60% เสพติดโซเชี่ยลมีเดีย
  • 56% ของผู้ใช้งานเกรงว่าตัวเองจะตกกระแสพลาดอะไรไปถ้าไม่ติดหนึบกับโซเชี่ยลมีเดีย
  • 78% บอกว่าแชร์คอนเทนท์เพื่อคงความสัมพันธ์กับเพื่อนๆ ในเครือข่าย
  • กดไลก์เพื่อรักษาความสัมพันธ์
  • ใช้เวลาในโซเชี่ยลมีเดีย 135 นาทีต่อวัน

Source

Source


แชร์ :

You may also like