Homehttps://www.brandbuffet.in.th/meet-singles-newcastle/เปิดรายชื่อ Brand – Creator ผู้เข้าชิง Thailand Social Awards 2024 ปีนี้เพิ่มเกณฑ์จริยธรรมความเหมาะสมผู้รับรางวัล

เปิดรายชื่อ Brand – Creator ผู้เข้าชิง Thailand Social Awards 2024 ปีนี้เพิ่มเกณฑ์จริยธรรมความเหมาะสมผู้รับรางวัล

แชร์ :


บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด ประกาศความพร้อมจัดงาน “Thailand Social Awards ครั้งที่ 12” ประจำปี 2024 มอบรางวัลผู้ใช้โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ กว่า 300 รางวัล

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ถือเป็นงานประกาศรางวัลโซเชียลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่ถูกจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2012 เพื่อส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ ยกระดับและให้ความสำคัญกับวงการโซเชียลที่เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง

หลังจากปีที่ผ่านมามีกรณีดราม่าการมอบรางวัล Thailand Social Awards Best Creator Performance on Social Media สาขา Variety ที่มีการตั้งคำถามถึงความเหมาะสมนั้น

“ไวซ์ไซท์” ผู้จัดงานได้รับฟังเสียงสะท้อนดังกล่าว ที่มองว่ารางวัล Thailand Social Awards ต้องเป็นบรรทัดฐานการสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อโซเชียลที่ดี การวัดประสิทธิภาพอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ เพราะคนที่ได้รับรางวัลถูกคาดหวังให้เป็น “ตัวอย่างที่ดี” (role model) ให้กับคนอื่นด้วย

คุณกล้า ตั้งสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปีนี้ Thailand Social Awards ได้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การตัดสินใหม่ให้เข้มข้นขึ้น โดยเพิ่มเติมมุมมองด้านจริยธรรมและความเหมาะสมของผู้รับรางวัล และแต่งตั้งคณะกรรมการด้านจริยธรรม (Ethics Mentor) ขึ้นมาอีก 1 ชุด มีอำนาจในการ “ตัดสิทธิ์” ผู้ผ่านการคัดเลือก หากเห็นว่าไม่เหมาะสมด้านจริยธรรม

เปิดรายชื่อคณะกรรมการ 3 ชุด

การประกาศรางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 12 มีคณะที่ปรึกษาจากหลากหลายแวดวง แบ่งคณะที่ปรึกษาจำนวน 25 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

1. คณะที่ปรึกษาด้านการจัดหมวดหมู่กลุ่มรางวัล (Category Mentor) จำนวน 7 คน

คุณขจร เจียรนัยพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท The Zero Publishing, คุณฉวีวรรณ คงโชคสมัย กรรมการผู้จัดการ RGB72 และ CREATIVE TALK, คุณแดน ศรมณี Brandologist, คุณสโรจ เลาหศิริ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการตลาดให้กับองค์กรชั้นนำ คุณสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม Founder and CEO บริษัท RGB72 และ CREATIVE TALK ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาดและ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. คณะที่ปรึกษาด้านเกณฑ์การวัดผล (Performance Mentor) จำนวน 15 คน 

คุณกฤษณ์ บุญญะรัง ผู้ก่อตั้ง บริษัท เดอะสกา ฟิล์ม จำกัด เจ้าของช่องยูทูป Bie The Ska คุณกิตติพัฒน์ มหพันธ์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท BUZZPURR, คุณขจร เจียรนัยพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท The Zero Publishing คุณชลากรณ์ ปัญญาโฉม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานดิจิทัล บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) คุณณธิดา รัฐธนาวุฒิ CEO and Founder บริษัท Marketing Oops!, คุณพงษ์ปิติ ผาสุขยืด ผู้ก่อตั้งเพจ AD ADDICT

คุณพันธ์ศักดิ์ ลิ้มวัฒนายิ่งยง Creator Growth Regional Director บริษัท AnyMind Group คุณมัณฑิตา จินดา กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้ง ดิจิทัล ทิปส์ อคาเดมี ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณสโรจ เลาหศิริ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการตลาดให้กับองค์กรชั้นนำ คุณสิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์ CEO บริษัท Content Shifu

คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล นักวางกลยุทธ์การตลาดและเอไอ บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด คุณหรรษา วงศ์สิริพิทักษ์ Head of Marketing – The 1, Central Group คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ Co-founder & Chief Product Officer, Pantip.com และ ผศ. ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด และอาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. คณะที่ปรึกษาด้านเกณฑ์ความเหมาะสมของผู้รับรางวัล (Ethics Mentor) จำนวน 9 คน (ชุดใหม่จัดตั้งครั้งแรก จากนักวิชาการ สื่อสารมวลชน องค์กรสื่อ เอเจนซี่ และแพลตฟอร์ม)

คุณชวภณ คารมภ์ Account Director บริษัท LIKEME Media คุณชุตินธรา วัฒนกุล บรรณาธิการบริหารข่าวออนไลน์ Thai PBS คุณแดน ศรมณี Brandologist คุณนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด และผู้ผลิตสื่อช่อง beartai ผศ.พรรณวดี ประยงค์ อาจารย์สาขาวิชาสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.สกุลศรี ศรีสารคาม อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิด 3 เกณฑ์ตัดสินรางวัล

สำหรับเกณฑ์การวัดผลผู้ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย รางวัล Thailand Social Awards แบ่งออกเป็น 3 เกณฑ์

– Social Metric for Brand ใช้ในการวัดผลประสิทธิภาพการทำงานบนโซเชียลมีเดียของแบรนด์

– Social Metric for Content ใช้ในการวัดผลประสิทธิภาพการทำงานบนโซเชียลมีเดียของเนื้อหารายการ

– Social Metric for Creator ใช้ในการวัดผลประสิทธิภาพการทำงานบนโซเชียลมีเดียของบุคคลที่มีผลงานหรือมีชื่อเสียง

แต่ละกลุ่มรางวัลจะมีวิธีการเก็บข้อมูลและการคำนวณคะแนนที่แตกต่างกันออกไป โดยทุกเกณฑ์การวัดผลจะถูกประเมินด้านความเหมาะสมของผู้รับรางวัลด้วยหลักการ 7 ข้อ

1. Transparency and Disclosure ผู้ทำคอนเทนต์มีความโปร่งใสต่อการรับผลประโยชน์

2. Accuracy and Fact-Checking ผู้ทำคอนเทนต์ต้องมีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ และพยายามหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลที่ผิดหรือสร้างความเข้าใจผิด

3. Accountability and Corrections มีความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด และยินดีที่จะแก้ไขให้ถูกต้อง

4. Respect for Privacy เคารพต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคล

5. Respect for Audience, Community and Cultural เคารพต่อผู้ติดตาม ชุมชม และสังคม ด้วยการไม่ใช้ภาษาหรือสร้างคอนเทนต์ที่เป็นการละเมิดความรู้สึก คุกคาม หรือด้อยค่าชุมชน และสังคมนั้น ๆ

6. Responsible Use of User-Generated Content เคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญาในการผลิตคอนเทนต์ ด้วยการขออนุญาตหรือให้เครดิตอย่างถูกต้อง

7. Compliance with Platform Policies ไม่ละเมิดมาตรฐานของแพลตฟอร์ม

จากการแต่งตั้ง คณะที่ปรึกษาด้านเกณฑ์ความเหมาะสมของผู้รับรางวัล (Ethics Mentor) ขึ้นมาพิจารณารางวัลปีนี้ เป็นครั้งแรก และใช้เกณฑ์ 7 ข้อ พิจารณารางวัลในกลุ่ม Creator  พบว่าได้ “ตัดสิทธิ์” ผู้เข้ารอบแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านจริยธรรมและความเหมาะสมประมาณ 3% ส่วนใหญ่เป็นประเด็นเรื่องการเคารพต่อผู้ติดตาม ชุมชน และสังคม เป็นหลัก ที่มาจากคอนเทนต์มีข้อสงสัยจากสังคม แต่ไม่ได้รับการตอบสนองจาก Content Creator ในการให้ข้อมูล แก้ไข หรือขอโทษ หากมีความผิดพลาดขึ้น

ส่องโผผู้เข้าชิงรางวัล 3 กลุ่ม

Thailand Social Awards ครั้งที่ 12 ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิง 3 กลุ่ม (จากทั้งหมด 6 กลุ่มรางวัล) โดยแต่ละสาขาเรียงลำดับชื่อผู้เข้าชิงตามตัวอักษร ดังนี้

1. รายชื่อผู้เข้าชิงกลุ่มรางวัล Best Brand Performance on Social Media จำนวน 31 สาขา ได้แก่

1.1. Automotive (กลุ่มธุรกิจรถยนต์ และรถจักรยานยนต์) ได้แก่ Honda Motorcycle, Honda, Mitsubishi Motors, Toyota Motor Thailand และ Vespa

1.2. Bank (กลุ่มธุรกิจธนาคาร) ได้แก่ KBank, Krungsri, Krungthai, SCB และ ttb

1.3. Beverage (กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มทั้งหมด (Non-Al & Alcohol)) ได้แก่ Chang World, Coca Cola, LEO, NESCAFÉ, และ Pepsi

1.4. Broadcasting (กลุ่มสื่อวิทยุและโทรทัศน์ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช.) ได้แก่ 3HD, Ch7HD, one31, ThaiPBS และ Workpoint

1.5. Construction Material (กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) ได้แก่ Beger Paint, HÄFELE, SCG, TOA และ จระเข้ – JORAKAY

1.6. Cosmetics (กลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง) ได้แก่ 4U2 Cosmetics, L’oréal Paris, LANEIGE, Maybelline และ Srichand

1.7. Consumer Electronics (กลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน) ได้แก่ Coway, Haier, Nikon, SONY และ Xiaomi

1.8. Delivery (กลุ่มธุรกิจขนส่งอาหารและบริการเรียกรถ) ได้แก่ foodpanda, Grab, LINE MAN, Robinhood Delivery และ ShopeeFood

1.9. Streaming Platform (กลุ่มธุรกิจแพลตฟอร์มเพื่อความบันเทิงออนไลน์) ได้แก่ 3Plus, Netflix, Prime, viu และ WeTV

1.10. Financial Service (Credit Card) (กลุ่มธุรกิจบัตรเครดิต) ได้แก่ CardX, citibank, Krungsri Credit Cards, Krungsri First Choice และ KTC

1.11. Financial Service (Leasing) (กลุ่มธุรกิจสินเชื่อ) ได้แก่ Krungsri Auto, เงินเทอร์โบ, เงินติดล้อ, สมหวัง เงินสั่งได้ และ ศรีสวัสดิ์

1.12. Food & Snacks (กลุ่มธุรกิจอาหารพร้อมทาน และขนมขบเคี้ยว) ได้แก่ CP, Farmhouse, Lays, MAMA และ Taokaenoi

1.13. Gold & Jewelry (กลุ่มธุรกิจห้างทองและอัญมณี) ได้แก่ Aurora, Pandora, Ravipa, เพชรชมพู จิวเวลรี่ และ ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ

1.14. Government & State Enterprise (องค์กรในส่วนงานราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน) ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงวัฒนธรรม, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

1.15. Home & Decoration (กลุ่มธุรกิจธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน) ได้แก่ HomePro, IKEA, Index Living Mall, SB Design Square และ ไทวัสดุ

1.16. Hospital (กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน) ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลพญาไท, โรงพยาบาลมหาราชนคร เชียงใหม่ และ โรงพยาบาลยันฮี

1.17. Hospitality & Travel Agency (กลุ่มธุรกิจโรงแรมและกิจการนำเที่ยว) ได้แก่ Kew Muang Mountain High Camp, Love Andaman, Sri panwa, Unithai Trip และ บ้านไร่ ไออรุณ

1.18. Hypermarket & Supermarket (กลุ่มธุรกิจซูเปอร์มาเกตและซูเปอร์เซ็นเตอร์) ได้แก่ Big C, CJ MORE, Lotus’s, makro และ Tops

1.19. Insurance & Assurance (กลุ่มธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย) ได้แก่ AIA, Allianz Ayudhya, FWD, Muang Thai Life และ Thai Life Insurance

1.20. Logistics (กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าและพัสดุ) ได้แก่ DHL, Flash Express, J&T Express, Kerry Express และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

1.21. Marketplace & E-Commerce Platform (กลุ่มธุรกิจแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์) ได้แก่ Konvy, Lazada, NocNoc, O Shopping และ Shopee

1.22. Mass Transit (กลุ่มธุรกิจบริการขนส่งสาธารณะ) ได้แก่ airasia, BEM, BTS, VietJet Air และ นครชัยแอร์

1.23. Mobile (กลุ่มธุรกิจมือถือ) ได้แก่ Apple, OPPO, Realme, Samsung และ vivo

1.24. Out of Home Entertainment (กลุ่มธุรกิจสถานบันเทิงและสวนสนุก) ได้แก่ Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, Lido Connect, Lumpinee Boxing Stadium, Major Cineplex และ SF Cinema

1.25. Mom & Baby (กลุ่มธุรกิจสินค้าและบริการสำหรับแม่และเด็ก) ได้แก่ D-nee, Enfant, Lamoon, MamyPoko และ S-26

1.26.Personal Care (กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลและทำความสะอาดผิวกาย) ได้แก่ DENTISTE’, NIVEA, Oriental Princess, Pantene และ Vaseline

1.27. Residential Real Estate (กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบที่พักอาศัย) ได้แก่ AP Thai, AssetWise, Sansiri, SC ASSET และ Supalai

1.28. Restaurant (กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร) ได้แก่ Bonchon Chicken, Jones’ Salad, KFC, Starbucks และ Swensen’s

1.29. Shopping Center & Department Store (กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า) ได้แก่ Central Pattana, centralwOrld, ICONSIAM, Siam Paragon และ THE MALL

1.30. Skincare (กลุ่มธุรกิจดูแลผิวหน้าและเวชสำอาง) ได้แก่ CeraVe, Eucerin, Garnier, Giffarine และ Sulwhasoo

1.31.Telecommunication (กลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการสัญญาณมือถือและอินเทอร์เน็ต) ได้แก่ 3BB Broadband, AIS, dtac, FINN MOBILE และ TrueMove H

2. รายชื่อผู้เข้าชิงกลุ่มรางวัล Best Content Performance on Social Media จำนวน 3 สาขา ได้แก่

2.1. Thai Movie (กลุ่มรางวัลภาพยนตร์ไทย) ได้แก่ Long Live Love, ดับแสงรวี, ธี่หยด, แมนสรวง และ สัปเหร่อ

2.2. Thai Series (กลุ่มรางวัลละครไทย) ได้แก่ ทฤษฎีสีชมพู, พรหมลิขิต, เพื่อนต้องห้าม, แฟนผมเป็นประธานนักเรียน และ มาตาลดา

2.3. Thai TV Program (กลุ่มรางวัลรายการโทรทัศน์) ได้แก่ 789SURVIVAL, ONE-ลุมพินี, ก็มาดิคร้าบ, ร้องข้ามกำแพง The Wall Song และ ดวลเพลงชิงทุน

3. รายชื่อผู้เข้าชิงกลุ่มรางวัล Best Creator Performance on Social Media จำนวน 24 สาขา ได้แก่

3.1. Actor & Actress (ผู้ผลิตคอนเทนต์ที่เป็นดารา นักแสดง) ได้แก่ ซี พฤกษ์ พานิช, นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์, เบ็คกี้ รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง, ฟรีน สโรชา จันทร์กิมฮะ และ วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร

3.2. Art & Design (ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านงานวาดและการออกแบบ) ได้แก่ Lowcostcosplay, Sundae Kids, Uninspired by Current Events, คิ้วต่ำ และ นัดเป็ด

3.3. Beauty & Fashion (ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านความสวยความงาม และแฟชั่น) ได้แก่ Archita Station, Eyeta, Saira Mirror, Soundtiss และ เนสตี้ สไปร์ทซี่

3.4. Boy Band & Girl Group (ผู้ผลิตคอนเทนต์ที่เป็นกลุ่มศิลปินทั้งชายและหญิง) ได้แก่ 4EVE, ATLAS, BNK48, BUS Because of You I Shine และ PROXIE

3.5. Cooking & Chef (ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านการทำอาหาร) ได้แก่ chana_mint, กับข้าวกับปลาโอ Plaocooking, ดำกับบิ๋ม, วันละมื้อ และ เอื้อยเก๋ ติดครัว

3.6. Film & Literature (ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านภาพยนตร์และหนังสือ) ได้แก่ Kanin The Movie, Pizza Movie, ขอบสหนัง, นักเลงโรงหนัง และ แฟนพันธุ์แท้ : หนังสยองขวัญ

3.7. Food & Dining (ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านรีวิวอาหารและร้านอาหาร) ได้แก่ BanKii, KP ตะลอนแหลก, Mawinfinferrr, กินกับกี้ channel kin-kub-ky และ วันนี้กินไรดีวะ

3.8. Gadget & Technology (ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม) ได้แก่ beartai, Extreme IT, iMoD, SPIN9 และ นายอาร์ม

3.9. Gaming & E-sport (ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านเกม) ได้แก่ Dragon Gold, HEARTROCKER, ZBING.Z, กาย หงิด และ กิต งายย

3.10. Global Citizen (ผู้ผลิตคอนเทนต์ที่นำเสนอเรื่องราวการใช้ชีวิตในต่างประเทศ) ได้แก่ LoukGolf Kanatip, MOSSALA101, กิ๊กอินเมกา, แซ่บอีสาน บ้านๆbyเจ้ย และ สะใภ้เกาหลี ซอเเฟนเพจ

3.11. Health & Wellness (ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ) ได้แก่ BEBE FIT ROUTINE, Doctor Top, Koendanai, พี่กลาง หอสมุดแห่งชาติ และ หมอหมี เม้าท์มอย

3.12. Investment & Personal Finance (ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านการเงินและการลงทุน) ได้แก่ Paul Pattarapon, THE MONEY COACH, ถามอีก กับอิก, ทันโลกกับ Trader KP และ ลงทุนแมน

3.13. Knowledge & Education (ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านการให้ความรู้และการศึกษา) ได้แก่ FAROSE, Kru Whan : English On Air, Point of View, SaySci :: เซย์ไซน์ และ คำนี้ดี

3.14. Local (ผู้ผลิตคอนเทนต์ที่นำเสนอเรื่องราวท้องถิ่น) ได้แก่ DEEN VLOG, OLE’ CH, Tagple, เบลล่า วิถีไทย และ อีสานพาสวบ แฟนเพจ

3.15. MC & Host (ผู้ผลิตคอนเทนต์ที่เป็นพิธีกร) ได้แก่ ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์, ประสิทธิสมพร, น้าเน็ก เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, ป๋อมแป๋ม นิติ ชัยชิตาทร และ วู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา

3.16. Music Band (ผู้ผลิตคอนเทนต์ที่เป็นวงดนตรี) ได้แก่ Paper Planes, TaitosmitH, TATTOO COLOUR, THREE MAN DOWN และ Tilly Birds

3.17. News Reporter (ผู้ผลิตคอนเทนต์ที่เป็นผู้ประกาศข่าว) ได้แก่ กิตติ สิงหาปัด, สรยุทธ สุทัศนะจินดา, สุทธิชัย หยุ่น, กรรชัย กำเนิดพลอย และ อนุวัต เฟื่องทองแดง

3.18. Parenting & Kids (ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านครอบครัว แม่และเด็ก) ได้แก่ Beam-Oil Family, Famguin, Guy Haru Family, Little Monster และ Mama Martin

3.19. Pets (ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านสัตว์เลี้ยง) ได้แก่ Gluta Story, Japan and Friends, ไข่ขาวลูกแมร๊, ชิเอลแมวมึน และ วอแวเป็ดมีผม

3.20. Solo Artist (ผู้ผลิตคอนเทนต์ที่เป็นศิลปินเดี่ยว) ได้แก่ Jeff Satur, ก้อง ห้วยไร่, ต้าห์อู๋ พิทยา แซ่ฉั่ว, นนท์ ธนนท์ จำเริญ และ พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร

3.21. Sport (ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านกีฬา) ได้แก่ Antihero Thailand, Main Stand, NRsportsRadio, วาทะ ลูกหนัง และ วิเคราะห์บอลจริงจัง

3.22. Sustainability (ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านความยั่งยืน) Environman, Go Green girls, Konggreengreen, Wannasingh Prasertkul และ ขยะมรสุม

3.23. Travel (ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านการท่องเที่ยว) ได้แก่ Cullen HateBerry, I Roam Alone, Sneak out , TripTH และ บอลพาเที่ยว

3.24. Virtual Creator (ผู้ผลิตคอนเทนต์ที่เป็น Virtual) ได้แก่ Baabel Ch. [ARP], Dacapo Ch. [ARP], Evalia Ch. [ARP], Hey Solly และ Schneider Ch. [ARP]

Thailand Social Awards ครั้งที่ 12 แจกรางวัล 6 กลุ่ม

31 รางวัล Best Brand Performance on Social Media

3 รางวัล Best Content Performance on Social Media

24 รางวัล Best Creator Performance on Social Media

10 รางวัล Best Performance by Platform

6 รางวัล Rising Creator Performance on Social Media

1 รางวัล Special Award

รวมผู้ได้รับรางวัล 75 คน จาก 232 ผู้เข้ารอบ (Finalists)

ทั้งนี้ งานประกาศรางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 12 จะถูกจัดขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ที่ TRUE ICON HALL ณ ICON SIAM โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชม Facebook Live ผ่านช่องทาง https://facebook.com/thailandsocialawards

ติดตามพวกเราได้ที่ LINE


แชร์ :

You may also like