HomeSustainability & CSRไอเดียเจ๋ง ‘โรงเรียนเกษตรพอเพียง’ เลี้ยงไก่-ปลูกผักเป็นมื้อกลางวัน ที่เหลือส่งขายชาวบ้าน

ไอเดียเจ๋ง ‘โรงเรียนเกษตรพอเพียง’ เลี้ยงไก่-ปลูกผักเป็นมื้อกลางวัน ที่เหลือส่งขายชาวบ้าน

แชร์ :

singha-100-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%873

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด หรือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเบียร์สิงห์ ร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาด้านเศรษฐกิจพอเพียง  มาจัดทำโครงการ “100 โรงเรียนเกษตรพอเพียง”  เพื่อโรงเรียนและนักเรียนกว่า 100 โรงเรียนทั่วไทย ได้สร้างความกินดีอยู่ดี บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองแบบพอเพียง

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ปิติ ภิรมย์ภักดี ประธานโครงการฯ และผู้บริหาร บุญรอดบริวเวอรี่ฯ อธิบายถึงที่มาโครงการว่า  แนวความคิดของโครงการ 100 โรงเรียนเกษตรพอเพียง เคยมีการทดลองที่ศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้านสิงห์อาสาจังหวัดเชียงราย โดยครูพรรณพิมล ปันคำ และครูผ่าน ปันคำ  ทั้งยังได้มีการทดลองเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านสันโค้ง ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  โดยในการทดลองได้มีการกำหนดให้นำเงินจำนวน 30,000 บาท ไปซื้อแม่ไก่ไข่จำนวน 100 ตัว จะออกไข่ 80 ฟองต่อวัน ซื้อเมล็ดผักสวนครัว อาทิ ผักบุ้ง ผักคะน้า แตงกวา มาปลูก  โดยผักแต่ละชนิดให้ผลผลิตชนิดละประมาณ 10-15 กิโลกรัม  และยังให้มีการเพาะเห็ดนางฟ้าจำนวน 500 ก้อน ที่สามารถให้ผลผลิตก้อนละ 60 กิโลกรัมต่อเดือน รวมทั้งการเลี้ยงปลาดุกอีกจำนวน 800 ตัว

ทั้งนี้จะทำให้เด็กนักเรียนจะมีไข่ทานตั้งแต่วันแรกและภายใน 2 สัปดาห์จะมีผลผลิตอื่น ๆ เช่น เห็ด ผัก ส่วนปลาดุกสามารถนำไปขายที่ในตลาดได้ราคากิโลกรัมละ 60 บาท เมื่อปลาดุกมีอายุ   3 เดือน โดยได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ว่างในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังสามารถทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และยังสามารถพึ่งพาตัวเองต่อไปได้อย่างยั่งยืนในอนาคต นอกจากจะเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนแล้ว ยังมีผลผลิตเหลือเพียงพอที่จะให้ผู้ปกครอง ได้ซื้อกลับบ้านในราคาถูกอีกด้วย

singha-100-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87

ปิติ ภิรมย์ภักดี

“ก่อนหน้านี้สิงห์ฯมีการสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนทุกระดับชั้นตั้งแต่ประถมจนถึงอุดมศึกษามาตลอด เนื่องจากเชื่อว่า “การศึกษา” จะทำให้ผู้คนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และโครงการนี้ต้องการน้อมนำหลักปรัชญาด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึ้นจริง ”

เมื่อผลการทำลองเป็นผลสัมฤทธิ์จากเงินสนับสนุนจำนวน 30,000 บาท กลายเป็นทุนตั้งต้นความเพียงพอแบบไม่จบไม่สิ้น ได้ทั้งไข่ไก่ ปลา ผัก สำหรับรับประทานอาหารกลางวัน และส่วนที่เหลือก็จัดจำหน่ายต่อเป็นรายได้เข้าโรงเรียน จึงถูกนำมาถ่ายทอดลงกับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศไทยจำนวน 100 กว่าแห่ง ในโครงการ “100 โรงเรียนเกษตรพอเพียง”  เริ่มต้นจากโรงเรียนแรก คือ โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล  ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

“การสร้างโรงเพาะเห็ด โรงเลีี้ยงไก่  บ่อปลา เป็นต้น จะใช้เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา ระดับมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ทั่วประเทศและต่างประเทศ เป็นทีมงานลงพื้นที่ในแต่ละโรงเรียนที่ร่วมโครงการ  เพื่อก่อสร้างโรงเลี้ยงไก่ไข่ ทำแปลงเกษตร สร้างโรงเพาะเห็ดและทำบ่อเลี้ยงปลาดุก รวมไปถึงทีมสิงห์อาสาและทีมพนักงานจะมีการติดตามผลของโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โรงเรียนเกษตรพอเพียงได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง”

singha-100-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%8722

singha-100-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%874

สำหรับโรงเรียนอีก 99 โรงเรียนจะเปิดรับให้โรงเรียนติดต่อและส่งคำร้องเข้ามา หรือ จากการนำเสนอของเครือข่ายสิงห์อาสาทั้งหมด เพื่อให้ได้โรงเรียนที่พร้อมและต้องการโครงการนี้เช่นกัน

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิ ปิติ ภิรมย์ภักดี (มูลนิธิส่วนตัวของ ปิติ ภิรมย์ภักดี กับกลุ่มเพื่อน) ที่ช่วยสนับสนุนแจกเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 50 ทุน

โครงการนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยดูแลเรื่องอาหารกลางวันของนักเรียน แต่ที่สำคัญยังได้สร้างประสบการณ์มากมายนอกตำราเรียน ให้กับเด็กๆได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ และรู้จักใช้ชีวิตที่พอเพียงอีกด้วย

 

โรงเรียนใดสนใจเข้าร่วมโครงการโปรดติดต่อได้ที่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด หรือ ทีมสิงห์อาสาใกล้คุณ


แชร์ :

You may also like