ซัมซุงประกาศแต่งตั้งแม่ทัพใหม่ “วรรณา สวัสดิกูล” เป็นรองประธานฯกลุ่มการตลาดคนใหม่

Samsung คุณ วรรณา สวัสดิกูล2

ซัมซุงประกาศแต่งตั้ง นางวรรณา สวัสดิกูล ดำรงตำแหน่ง  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด (Vice President, Chief Marketing Officer)” รับหน้าที่ดูแลรับผิดชอบภาพรวมทางการตลาด ทั้งการตลาดองค์กร การสื่อสารการตลาดและกลุ่มธุรกิจออนไลน์ของ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

- Advertisement -

นางวรรณา เข้ามาร่วมงานกับไทยซัมซุง ด้วยประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาด การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)  และธุรกิจออนไลน์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อที่จะนำพาธุรกิจของซัมซุงให้เติบโต ท่ามกลางความท้าทายและการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปในอนาคต

ก่อนร่วมงานกับซัมซุง นางวรรณา ได้สั่งสมประสบการณ์ด้านการตลาดทั้งการวางแผนกลยุทธ์ทาง การตลาดและการสื่อสารด้านการตลาด เป็นเวลานานกว่า 20 ปี จนมีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งยังสร้างผลงานไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น การเป็นผู้บุกเบิกการขายผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้งการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ อันหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย โดย นางวรรณา เคยร่วมงานกับบริษัทชั้นนำหลายแห่ง ซึ่งล้วนแต่เป็นบริษัทที่มีอัตราการเติบโตและการแข่งขันสูง อาทิ เทสโก้ โลตัส ประเทศไทย, บริษัท ดานอน ประเทศเนเธอร์แลนด์, บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) จำกัด หรือ DTAC, บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศไทย) จำกัด

นางวรรณา สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย