HomePR Newsอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ ผู้นำองค์กรแห่งความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน คว้ารางวัลผู้ประกอบการยอดเยี่ยมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ ผู้นำองค์กรแห่งความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน คว้ารางวัลผู้ประกอบการยอดเยี่ยมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

แชร์ :

INDEX-CREATIVE_3

บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำผู้นำองค์กรแห่งความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้การบริหารงานของซีอีโอ เมฆ-หมอก เกรียงไกร เกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน รับรางวัลผู้ประกอบยอดเยี่ยมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม จาก Asia Responsible Entrepreneurship Awards ที่มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการบริหารจัดการงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ และความยั่งยืนไปด้วยกัน ในประเภท Investment in people หรือการลงทุนกับทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน กับโครงการ Our People, Our Index Creative Village ณ รีสอร์ท เวิล์ด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (Resort World Convention Centre) ประเทศสิงคโปร์

Santos Or Jaune

นายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท อินเด็กซ์   ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการตลาดเชิงสร้างสรรค์อย่างครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน บริษัท ครีเอทีฟ อีเว้นท์ อันดับ 7 ของโลก จัดอันดับโดยนิตยสารสเปเชี่ยน อีเว้นท์ แม็กกาซีน ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า “เราเชื่อว่าซีเอสอาร์ หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ไม่ใช่เรื่องขององค์กรระดับใหญ่เท่านั้นที่จะทำ แต่สามารถทำได้ทุกองค์กร อย่าง อินเด็กซ์ฯ เราเลือกทำกับ ‘คน’ เริ่มจากพนักงาน ขยายไปสู่เพื่อนบ้าน และไปยัง คอมมูนิตี้ที่ใหญ่ขึ้น ไม่ต้องใช้เงินมากมาย แค่ทำด้วยใจ จากสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวัน ขอบคุณที่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำกับอีกหนึ่งรางวัลระดับเอเซียในปีนี้ รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards (AREA) ในประเภท Investment in People เป็นรางวัลที่แสดงถึงความมุ่งมั่น และความตั้งใจในการพัฒนาสิ่งต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สอดคล้องกับที่อินเด็กซ์ฯ เป็นองค์รที่เปิดกว้างทาง และมีความแกร่งในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์  มีนโนบาย และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรมาอย่างต่อเนื่องให้พนักงานมีความกระหายที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา เพิ่มเติม และเสริมความรู้ในด้านต่างๆ ให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น ด้วยการดึงศักยภาพของแต่ละบุคคลที่มีอยู่ออกมาใช้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล ผ่านโครงการ และโปรเจค รวมถึงกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการทำงานของพนักงาน กับโครงการ Our People Our Index Creative Village ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพ และเชื่อมต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน โดยมีการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้น สู่ขั้นตอนการปฏิบัติ ออกเป็นผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญในการเพิ่มเติมความรู้ อาทิ การให้ทุนการศึกษาเรียนต่อ (Scholarship) การเทรนนิ่ง (Training) การเข้าคอร์สฝึกอบรม และการสัมมนา (Seminar) ต่างๆ รวมถึงสร้างประสบการณ์ให้กับพนักงาน ไปดูงานทั้งในประเทศ   และต่างประเทศ เพื่อสร้างคนให้เติบโตในหน้าที่การงานอย่างมืออาชีพ และมั่นคง เรียกว่าเป็นการพัฒนาทั้งด้านตัวบุคคล และองค์กรไปพร้อมๆ กัน เพื่อขับเคลื่อนองค์กร ก้าวสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน”

 

“เรามุ่งหวัง และตั้งใจสร้างอุตสาหกรรมนี้ให้เติบโตแข็งแรงมากขึ้น โดยให้คุณค่า และความสำคัญในการพัฒนาบุคคลากรเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการช่วยพัฒนาสังคม พัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้โตขึ้น ในฐานะที่อินเด็กซ์ฯ เป็นองค์กรต้นแบบ มุ่งหวังพัฒนา และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจในเครือซัพพลายเชนส์ให้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีขึ้น พร้อมยกระดับมาตรฐานของงานที่มีความเป็นสากล และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ เช่น การเปิดรับองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่มีความต้องการเข้ามาเยี่ยมองค์กร และดูงาน โดยทางบริษัทฯ ได้มีการจัดระบบการให้เข้าเยี่ยมชม ตลอดจนมีการบรรยายตามความเหมาะสมของวัตถุประสงค์                    ที่แต่ละองค์กรต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”

นายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน กล่าวทิ้งท้าย “ปัจจุบันอินเด็กซ์ฯ ก้าวสู่บริษัทที่เป็นศูนย์กลาง และดำเนินงานภายใต้ความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน (Hub of Creativity in ASEAN) และได้ขยายธุรกิจออกสู่ต่างประเทศ เช่น ประเทศเมียนมา เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ตอบรับกับที่อินเด็กซ์ฯ ได้วางรากฐานของการสร้างคนมาอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผน และบริหารจัดการงาน ทั้งในเรื่องของธุรกิจ  และทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างดี ผนวกกับความแกร่งด้านความคิดสร้างสรรค์  Know-how รวมถึงประสบการณ์ต่างๆ ทำให้องค์กรมีความพร้อมในทุกๆ มิติ ด้วยความเชี่ยวชาญ และความเป็นมืออาชีพของบุคลากรที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะสร้างสรรค์งานคุณภาพ             และสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆ ให้กับสังคมต่อไป”

 INDEX-CREATIVE_4

รางวัลเอเชีย เรซปอนซิเบิล อองเทรอเพอเนอชิพ อวอร์ด หรือ Asia Responsible Entrepreneurship Awards (AREA) รางวัลสำหรับผู้ประกอบการที่ตระหนัก และให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมในด้านต่างๆ  โดยมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในฐานะผู้นำ และเป็นแบบอย่างในการพัฒนา โดยมุ่งเน้นในการปลูกฝังให้องค์กรต่างๆ มีการดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม และความยุติธรรม เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างยั่งยืน


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม