HomeMediaสมาคมวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อฯ แต่งตั้ง “กันตาร์มีเดีย” จัดทำเรตติ้งสื่อทุกรูปแบบ

สมาคมวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อฯ แต่งตั้ง “กันตาร์มีเดีย” จัดทำเรตติ้งสื่อทุกรูปแบบ

แชร์ :

MRDA Group2

สมาคมมีเดียฯ หนุนการจัดตั้งสมาคม MRDA ที่จัดตั้งขึ้นจากกลุ่มผู้ประกอบการสื่อโทรทัศน์โดยตรง เพื่อดำเนินการควบคุม และดูแลกำกับงานวิจัยวัดค่าความนิยมหรือเรตติ้งสำหรับอุตสาหกรรมสื่อฯ ในทุกๆ แพลตฟอร์ม พร้อมรับรอง และใช้ผลวิจัยการวัดค่าความนิยมของ MRDA ที่จะเริ่มใช้ได้ต้นปี 2017

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

นางวรรณี รัตนพล นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) เปิดเผยว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ซึ่งประกอบด้วย มีเดียเอเยนซี่ ผู้ผลิตสื่อ สมาคมทีวีดิจิตอล (ประเทศไทย)  สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ได้มีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ในการสนับสนุนการดำเนินงาน และการใช้ข้อมูลการวิจัยของ “สมาคมวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ (ประเทศไทย)” (Media Research Development Association (Thailand)) หรือ MRDA ซึ่งมีนายสุภาพ คลี่ขจาย ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ชั่วคราว โดยสมาคม MRDA จะเข้ามาควบคุมดูแล และกำกับงานวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมสื่อฯ ที่กำลังจะมอบหมายให้บริษัท กันตาร์มีเดีย เป็นตัวแทนในการดำเนินการทำวิจัยค่าความนิยมหรือเรตติ้งในทุกๆ แพลตฟอร์ม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อฯ ในประเทศไทยให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเทียบเท่ากับธุรกิจสื่อในระดับสากล

“ข้อมูลของการวิจัยที่ถูกต้อง จะมีส่วนสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค ทั้งในแง่ของคอนเทนท์ และรูปแบบของรายการ อีกทั้งการบริโภคผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งจะมีผลกับผู้ผลิต และเจ้าของสื่อที่จะสามารถกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ในขณะที่กลุ่มนักการตลาด และกลุ่มมีเดียเอเยนซี่ก็จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวยังจะมีประโยชน์ต่อวงการศึกษา โดยเฉพาะในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสื่อฯ เพราะสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เข้าใจในธุรกิจนี้มากยิ่งขึ้น”  นายสุภาพ กล่าว

สมาคมวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ (ประเทศไทย) เป็นการรวมตัวของกลุ่มผู้ประกอบการสื่อประเภทต่างๆ อาทิ สมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย, สมาคมทีวีดิจิตอล (ประเทศไทย),  สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย), สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ค้นคว้า  วิจัย  รวบรวม

ข้อมูล จัดทำรายงานวิจัย และฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจสื่อในทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์  วิทยุ  หนังสือพิมพ์  นิตยสาร อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย หรือสื่ออื่นๆ  รวมถึงเสนอรายงาน  และให้บริการฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือวิจัยดังกล่าวแก่หน่วยงานราชการ สมาชิกของสมาคม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาสื่อในประเทศไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่ากับธุรกิจสื่อในระดับสากล

นายสุภาพกล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินการว่า ในกลางเดือนธันวาคมนี้จะทำการเซ็นสัญญาว่าจ้างบริษัท กันตาร์ มีเดีย เพื่อดำเนินการทำวิจัยวัดค่าความนิยมหรือเรตติ้ง ซึ่งจะมีการวัดค่าในทุกๆ แพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต เป็นต้น ซึ่งคาดว่าอุตสาหกรรมสื่อฯ จะสามารถใช้ข้อมูลได้ในต้นปี 2017

นางวรรณี รัตนพล นายกสมาคมมีเดียฯ กล่าวว่า หลังจากที่ข้อมูลการทำวิจัยวัดค่าความนิยมหรือเรตติ้งของสมาคม MRDA แล้วเสร็จ สมาคมมีเดียฯ จะมีการรับรองข้อมูล และใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาซื้อขายในอุตสาหกรรมสื่อ เนื่องจากเป็นการดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านควบคุม และดูแลโดยผู้ประกอบการโดยตรง อีกทั้งยังผ่านการเห็นชอบของสมาชิกสมาคมมีเดียฯ ทั้งนี้ข้อมูลเรตติ้งจะแสดงเฉพาะสื่อหรือช่องหรือสถานีที่เข้าร่วมสนับสนุนการทำวิจัยเท่านั้น


แชร์ :

You may also like