Tag: MRDA

ไม่รอแล้ว MRDA ลุยปฏิรูปเรตติ้งสื่อไทยยกแผง บรรทัดฐานใหม่วงการมีเดีย..ใครมาหลังจ่ายเพิ่มอีก 25%

สำหรับอุตสหากรรมสื่อหรือมีเดียเป็นที่ทราบกันดีกว่า "เรตติ้ง" เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญมาก เนื่องจากจะเป็นไม้บรรทัดสำหรับแบรนด์หรือนักการตลาดที่จะใช้เลือกลงเพื่อส่งแมสแสสทางการตลาดหรือสื่อสารกับผู้บริโภคในแคมเปญต่างๆ สำหรับในตลาดประเทศไทย นีลเส็น (Nielsen) นับเป็นผู้วัดเรตติ้งเจ้าเดียวในประเทศไทยและให้บริการมายาวนาน   เมื่อปลายปี 2558 จึงมีการจัดตั้ง สมาคมวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ (ประเทศไทย) หรือ MRDA เพื่อจัดทำวิจัยค่าความนิยมหรือเรตติ้งใหม่ในสื่อทุกแพลตฟอร์ม หรือจัดเรียกได้ว่าปฏิรูปเรตติ้งใหม่ โดยโครงการนี้ บริษัท กันตาร์มีเดีย (Kantar Media)ได้เป็นตัวแทนในการดำเนินการทำวิจัยนี้ล่าสุดหลังจากมีความล่าช้าตามแผนการณ์ที่ตั้งไว้ นายสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ (ประเทศไทย) หรือ...

สมาคมวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อฯ แต่งตั้ง “กันตาร์มีเดีย” จัดทำเรตติ้งสื่อทุกรูปแบบ

สมาคมมีเดียฯ หนุนการจัดตั้งสมาคม MRDA ที่จัดตั้งขึ้นจากกลุ่มผู้ประกอบการสื่อโทรทัศน์โดยตรง เพื่อดำเนินการควบคุม และดูแลกำกับงานวิจัยวัดค่าความนิยมหรือเรตติ้งสำหรับอุตสาหกรรมสื่อฯ ในทุกๆ แพลตฟอร์ม พร้อมรับรอง และใช้ผลวิจัยการวัดค่าความนิยมของ MRDA ที่จะเริ่มใช้ได้ต้นปี 2017นางวรรณี รัตนพล นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) เปิดเผยว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ซึ่งประกอบด้วย มีเดียเอเยนซี่ ผู้ผลิตสื่อ สมาคมทีวีดิจิตอล (ประเทศไทย)...