Homein love with younger manสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) ชี้ตลาดสื่อโฆษณาไทยมีฟื้นตัวต่อเนื่องปี 66 คาดการณ์เติบโตในทิศทางบวกตั้งแต่ 4% ถึง 7% ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านเศษรฐกิจจากสภาวะเงินเฟ้อ [PR]

สมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) ชี้ตลาดสื่อโฆษณาไทยมีฟื้นตัวต่อเนื่องปี 66 คาดการณ์เติบโตในทิศทางบวกตั้งแต่ 4% ถึง 7% ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านเศษรฐกิจจากสภาวะเงินเฟ้อ [PR]

แชร์ :

สำหรับปี 2566 นี้ ดร. ธราภุช จารุวัฒนะ นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (Media Agency Association of Thailand: MAAT) เปิดเผยถึงตัวเลขการใช้สื่อกลับมาอยู่ในด้านบวกต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่มีการฟื้นตัวของตัวเลขที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้การคาดการณ์ของปีนี้เป็นไปในทิศทางบวก โดยจะมีภาพรวมการเติบโตอยู่ระหว่าง 4% ถึง 7% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านเศรษฐกิจจากสภาวะเงินเฟ้อ “ในปี 65 มีการฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดในหลากหลายธุรกิจซึ่งเรียกได้ว่าแทบจะกลับมาสู่สภาวะปกติก็ว่าได้ โดยหน่วยธุรกิจที่ฟื้นตัวโดดเด่นประกอบด้วย หน่วยงานราชการ แอพพลิเคชั่นและเว็บไซด์ โรงพยาบาล คลีนิคความงาม ธนาคาร และการพักผ่อนและสันทนาการต่าง ๆ พร้อมทั้งพฤติกรรมของของผู้บริโภคที่กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติมากขึ้น มีความกล้าในการใช้จ่ายและท่องเที่ยวมากขึ้น สอดคล้องกับตัวเลข GDP ของประเทศไทยคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นที่ 3.7% อย่างไรก็ตามด้วยสภาวะเงินเฟ้ออาจจะส่งผลให้เงินสะพัดในการลงทุนด้านสื่อของบางธุรกิจอย่างสินค้าอุปโภคบริโภคลดลง”

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ในส่วน ADEX ในปี 66 มีทิศทางที่ดีขึ้นโดยรวม สืบเนื่องจากการกลับเศรษฐกิจ แต่อาจจะมีปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่อาจชะลอการเติบโตของยอดเงินในตลาดสื่อ โดยสามารถแบ่งสองระดับดังนี้

  • ระดับที่ 1 สืบเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงเพิ่มสูงขึ้นและเศรษฐกิจโลกแย่ลง อาจส่งผลให้ธุรกิจต่าง ๆ ชะลอตัวในการลงทุนด้านโฆษณา โดยภาพรวมของตลาดโฆษณา จะมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นถึง +4 %
  • ระดับที่ 2 ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกมีการปรับตัวที่ดีขึ้น พร้อมการฟื้นตัวยังคงดำเนินต่อไปในหลากหลายหน่วยธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้ภาพรวมของตลาดโฆษณา จะมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นถึง +7 %

การเติบโตของเงินสะพัดด้านสื่อยังคงมาจากสื่อออนไลน์ที่ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เสริมทัพด้วย out-of-home ที่ได้รับความนิยมที่มากขึ้นจากพฤติกรรมของของผู้บริโภคที่กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติ มีการเดินทางและใช้ชีวิต หรือทำกิจกรรมข้างนอกบ้านมากขึ้น

ท้ายนี้ Inflation ของตลาดมีเดียโดยรวมในปี 66 จะอยู่ที่ 5.65% โดยที่ TV จะมี inflation ที่ประมาณ +6.30% และ out-of-home จะอยู่ที่ +9% รวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีทิศทางที่ดีขึ้นที่ +1%

ดร. ธราภุช จารุวัฒนะ นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (Media Agency Association of Thailand : MAAT) ทิ้งท้ายไว้ว่า “ทิศทางของการลงทุนด้านสื่อโฆษณาในปีนี้ถือว่าเป็นที่น่าจับตามองอย่างมาก สืบเนื่องจากใช้ชีวิตที่กลับมาเป็นปกติส่งผลให้หน่วยธุรกิจต่าง ๆ กล้าที่จะลงทุนด้านสื่อมากขึ้นในหลากหลายช่องทาง ซึ่งแน่นอนว่ารายได้ของตลาดสื่อโฆษณาจะเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา”

สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 โดยเกิดจากการรวมตัวกันของบุคลากรในวงการมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อในประเทศไทย มีพันธกิจเพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสื่อโฆษณา ทั้งในด้านประสิทธิภาพของสื่อและบุคลากรให้มีมาตรฐานในวิชาชีพ และมีจริยธรรมทางธุรกิจ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยสื่อโฆษณาให้เกิดประโยชน์กับอุตสาหกรรมโฆษณาและส่วนรวม ตลอดจนมุ่งสร้างสรรค์ความร่วมมือกันในระดับนานาประเทศ


แชร์ :

You may also like