“PlantBottle” ขวดพลาสติกใหม่ล่าสุดของ Coca-Cola ทำมาจากพืช 100%

PET_PlantBottle-horz

หลังจากความพยายามในการพัฒนา Package ของ Coca-Cola ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในที่สุด Coca-Cola ก็ได้บรรลุเป้าหมายด้วยโปรเจค “PlantBottle” ขวดพลาสติกที่ผลิตจากพืชล้วนๆ และได้เปิดตัวเป็นครั้งแรกในงาน World Expo เมือง Milan ประเทศ Italy (มิถุนายน, 2015)

- Advertisement -

“PlantBottle” สร้างจากเทคโนโลยีสุดล้ำ ที่แปลงน้ำตาลธรรมชาติที่พบในพืช มาเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตขวด PET (Polyethylene Terephthalate)  การใช้อ้อยและขยะจากกระบวนการผลิตอ้อยนี้มาผลิตเป็นขวด ทำให้ลดการพึ่งพา fossil fuels ลง และขวดที่ว่านี้ยังสามารถนำไป recycle ได้ทั้งหมดอีกด้วย

75

“PlantBottle” มีรูปร่างหน้าตาและคุณสมบัติที่เหมือนกับขวด PET แบบดั้งเดิมทุกประการ ทั้งยังสามารถผลิตได้หลายขนาด เพื่อนำไปใช้บรรจุได้ทั้งน้ำ น้ำอัดลม น้ำผลไม้ และ ชา จะต่างกับขวด PET แบบเก่าก็ตรงที่มันทำร้ายโลกใบนี้น้อยลง

อันที่จริง Coca-Cola ได้ผลิตขวดพลาสติกในแนวคิดนี้มาตั้งแต่ปี 2009 แต่ใน version แรกนั้น แม้จะสามารถนำไป recycle ได้ 100% แต่ก็ทำมาจากพืชเพียงแค่ 30%  แม้กระนั้นก็ตาม ขวด version แรกนี้ ก็ถูกผลิตและนำไปใช้มากกว่า สามหมื่นห้าพันล้านขวด ในเกือบๆ 40 ประเทศ ซึ่งทาง Coca-Cola เคลมว่าช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตได้มากถึง 315,000 metric tons

Coca-Cola ตั้งเป้าไว้ว่า ภายในปี 2020 นี้จะเปลี่ยนขวด PET แบบเก่าทั้งหมดให้เป็น PlantBottle ใน version แรก (แบบที่ทำจากพืช 30%) และจะพัฒนาให้ PlantBottle version2 ที่ทำจากพืช 100% นี้ จากใน lab มาสู่กระบวนการผลิตแบบ mass ให้ได้ในเร็ววันนี้

77

76

animation อธิบายเกี่ยวกับ plant bottle (แต่เป็นสมัยที่ยังทำได้แค่ 30%)

by  Wi Dus

Photo

Source