ธนาคารธนชาต ออก “เงินฝากดับเบิ้ลเฮง” รับต้นปีให้รวยไปทั้งปี [PR]

ธนชาต-ดับเบิ้ลเฮง

ธนาคารธนชาต ออก “เงินฝากดับเบิ้ลเฮง” รับเทศกาลตรุษจีน เลือกเฮงได้ตามใจ กับเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 88 วัน 188 วัน และ 388 วัน ดอกเบี้ยสูงสุด 2.78% ต่อปี และเมื่อฝากพร้อมสมัครประกันชีวิตพรูเด็นเชียล “Perfect Coverage 15/7” รับดอกเบี้ยเพิ่มสูงสุดเป็น 5.08% ต่อปี ยิ่งฝากยาว ยิ่งได้ดอกสูง

- Advertisement -

นายอนุรักษ์  ตันติพิพัฒนา  ผู้อำนวยการอาวุโส  ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝาก ธนาคารธนชาต  จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2558 นี้ ธนาคารฯ ยังคงมีนโยบายในการขยายการเติบโตของผลิตภัณฑ์เงินฝากอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีความหลากหลาย รวมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษสำหรับช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ โดยในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆ ธนาคารจึงออก “เงินฝากดับเบิ้ลเฮง” เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้รักการออมที่ต้องการออมเงินทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ให้ได้เลือกระยะเวลาฝากได้ตามใจ ยิ่งฝากยาว ยิ่งได้ดอกเบี้ยสูง พร้อมเสนอดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเมื่อฝากพร้อมสมัครประกันชีวิต “Perfect Coverage 15/7”   ที่รับประกันโดย บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์ “เงินฝากดับเบิ้ลเฮง” มี 3 ระยะเวลาฝากให้เลือก ประกอบด้วย ระยะเวลา 88 วัน ดอกเบี้ย 2.08% ต่อปี ระยะเวลา 188 วัน ดอกเบี้ย 2.38% ต่อปี และระยะเวลา 388 วัน ดอกเบี้ย 2.78% ต่อปี และเมื่อฝากพร้อมสมัครประกันชีวิต “Perfect Coverage 15/7” ระยะเวลา 88 วัน รับดอกเบี้ยเพิ่มเป็น 3.38% ต่อปี ระยะเวลา 188 วัน รับดอกเบี้ยเพิ่มเป็น 4.08% ต่อปี และระยะเวลา 388 วัน รับดอกเบี้ยเพิ่มเป็น 5.08% ต่อปี พร้อมรับของสมนาคุณอื่นๆ อีกมากมาย

“เงินฝากดับเบิ้ลเฮง” เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท และสูงสุดไม่เกินค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก โดยชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตขั้นต่ำ 25,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุด และต้องชำระค่าเบี้ยแบบรายปีสำหรับปีแรก การจ่ายดอกเบี้ยธนาคารจะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่มีชื่อเดียวกันเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติ

ผู้สนใจเปิดบัญชีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ธนาคารธนชาต กว่า 600 สาขาทั่วประเทศ โทร 1770  www.thanachartbank.co.th  เฟซบุ๊ก www.facebook.com/thanachartbank