เสริมสุข ประกาศแต่งตั้ง “ปิย สมุทรโคจร” กุมบังเหียนฝ่ายการตลาดคนใหม่ [PR]

K. Piya

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง “นายปิย สมุทรโคจร” ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน ซึ่งนายปิยเป็นนักการตลาดที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องดื่มเป็นอย่างดี และมีความเหมาะสมในการเข้ามารับผิดชอบดูแลงานด้านการตลาด เพื่อเป็นกำลังสำคัญเสริมทัพทีมผู้บริหารเสริมสุขในการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่มของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามแผนธุรกิจ

- Advertisement -

ภารกิจสำคัญสำหรับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดคนใหม่ของเสริมสุข คือ การวางรากฐานแผนงานและกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมทั้งวางแผนและดูแลการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด กิจกรรมด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตลอดจนบริหารทีมงานด้านการตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายที่วางไว้

ทั้งนี้ ก่อนหน้าที่จะร่วมงานกับเสริมสุข นายปิยคร่ำหวอดและมีประสบการณ์ในแวดวงการตลาดมากว่า 20 ปี เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ด้านการตลาดในบริษัทชั้นนำ อาทิ เครือโรงพยาบาลสมิติเวช บริษัทไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด  บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทน้ำอัดลมชั้นนำของประเทศ

ปัจจุบัน นายปิย สมุทรโคจร อายุ 45 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารการตลาด ระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจและการตลาด และประกาศนียบัตรด้านบริหารการค้าปลีก จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตท มลรัฐลอสแองเจลลิส สหรัฐอเมริกา