HomePR Newsสมาคมการตลาดฯ เปิดสุดยอดหลักสูตรการตลาด Super Brand Manager รุ่นที่ 37 “The Vibrant Color of Modern Marketing” [PR]

สมาคมการตลาดฯ เปิดสุดยอดหลักสูตรการตลาด Super Brand Manager รุ่นที่ 37 “The Vibrant Color of Modern Marketing” [PR]

แชร์ :

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดหลักสูตร Super Brand Manager รุ่นที่ 37 หลักสูตร Flagship ของสมาคมการตลาดฯ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับท่านผู้บริหารในการแข่งขันโดยเฉพาะเมื่อโลกการตลาดเปลี่ยนไป ภายใต้คอนเซ็ป “The Vibrant Color of Modern Marketing” ที่จะมาเปิดสีสันความหลากหลายของ “โลกการตลาดยุคใหม่” ที่ผสมผสานทั้งแกนกลยุทธ์การตลาด, การสร้างความเข้าใจในลูกค้า, Brand Purpose, การสื่อสารและสร้างประสบการณ์ในโลกการตลาดยุคดิจิทัล, การบริหาร, การเงินไปจนถึงเทคโนโลยีการตลาดสำคัญๆที่มองข้ามไม่ได้ทุกแง่มุม

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

เมื่อมาร่วมหลักสูตรนี้ คุณจะได้รับทั้งความรู้ ประสบการณ์ และประกายความคิดใหม่ๆ ตลอด 13 วัน 18 หัวข้อ จาก 23 วิทยากรชั้นนำ ตั้งแต่วันพุธที่ 7 มิถุนายน ถึงวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 (เรียนทุกวันพุธและวันเสาร์) ในหัวข้อที่หลากหลาย อาทิ

 • Catching the Trends : Evolving Landscape of New Marketing วิเคราะห์ เจาะลึกโลกการตลาดและความเปลี่ยนแปลงโลกการตลาดแบบ New Marketing โดย คุณกัญชลี สำลีรัตน์
  Founder and Managing Director, DigiNative
 • Building Brand Love: The Journey to Success หัวใจการสร้างแบรนด์จาก 0 ถึง สำเร็จ อะไรคือกุญแจสำคัญ โดย คุณวิภาดา อัตศรัณย์ CMO Hummingbirds Consulting
 • Adapting to Change: Long-term Planning, Short-term Goals, and Agile Mindset
  การปรับกลยุทธ์การตลาดในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงมองรอบด้าน วิเคราะห์รอบทิศ ต่อจิ๊กซอความสำเร็จให้กับธุรกิจ ด้วย Business Model Canvas
  โดย คุณบังอร สุวรรณมงคล CEO and Founder Hummingbirds Consulting
 • Purposeful Branding and Its Impact ความจริงใจในการสร้างคุณค่า ที่มากกว่าแค่ผลกำไร
  โดย คุณทอปัด สุบรรณรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สายการบินไทยแอร์เอเชีย
 • Immersive Experience : Winning Over Consumers through Unique Brand Experiences
  ทำอย่างไรจึงจะชนะใจผู้บริโภค ด้วยการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง โดย คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ Group Chief, Brand Innovation & Marketing , Dentsu Group
 • Consumer-centric Mindset: Insight and Empathy หัวใจความสำเร็จของนักการตลาดยุคใหม่
  ด้วยการมองโลกจากมุมของลูกค้า โดย ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ กรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้านการสื่อสารศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • On-life Customer Journey : Connecting Consumers Where They Are เชื่อมต่ออย่างไร ให้เข้าไปอยู่ในทุกจังหวะชีวิตของผู้บริโภค โดย ผศ.ดร. เอกก์ ภทรธนกุล Assistant to the President for Communication, Brand, and Alumni Relations Chulalongkorn University
 •  The Future of E-Commerce: Harnessing the Power of Connected Platforms พลังของการเชื่อมต่อช่องท่างการขายในโลกยุคใหม่ โดย คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ Co-Founder
  Small World for Kids Co., Ltd. ,Facebook Alpha Tester และ LINE Certified Coach
 • From Price to Value Creation : How customer empathy create value การตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างไร ในยุคที่ลูกค้าให้ความสำคัญกับ คุณค่ามากกว่าราคา โดย คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข
  Director ,Digital Marketing Program School of Business Administration Bangkok University
 • Art of Sales : Key to Win เทคนิคการขาย ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
  โดย คุณณรงค์เวทย์ วจนพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัทควอลิตี้คอนสครัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
 • The Game-Changing Power of Key Opinion Customers สร้างยอดขายด้วยความรัก ให้ลูกค้าพูดแทนแบรนด์ โดย คุณสุวิตา จรัญวงศ์ CEO and Co-Founder Tellscore
 • The Art of Integrated Marketing and Communication in a Digital Age สื่อสารอย่างไรให้เข้าถึงใจผู้บริโภค โดย คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน Consultant, Chief Strategist-Cheevamitr SE
 • Multi-Platform Media Landscape : Maximizing Media Efficiency กลยุทธ์การวางสื่อแบบบูรณาการ ใช้ช่องทางอย่างไรให้มีความหมาย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  โดย คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย Performance & Ecommerce Lead ,Publicis Media Thailand
 • Strategic Storytelling: Leveraging Narrative to Connect with Customers สร้างคอนเทนต์และเล่าเรื่องอย่างไรให้เข้าถึงใจผู้บริโภค โดย คุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง
  ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing และเจ้าของเว็บไซต์การตลาดสุดฮิต Nuttapuch.com
 • 360 Degree People Management ศาสตร์และศิลป์แห่งการบริหารคน
  โดย คุณเพชราภรณ์ จียาศักดิ์ Personal Development Coach
 • Finance for Marketers ปูพื้นฐานเรื่องการเงินในมุมนักการตลาด ฉลาดวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจ
  โดย อ.นวพร บุศยสุนทร อดีตอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • AI Co-Pilot: Revolutionizing Your Work Process เปิดโลกนวัตกรรมใหม่ ให้ AI Co-Pilot
  มาเป็นผู้ช่วยของคุณ โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล Strategic Planning Director &Co-Founder BrandBaker Co.,Ltd.
 • Dot Connecting เชื่อมเราเข้าหากัน โดย คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน Human Relationship Building Expert Professional instructor and Inspirer
 • ร่วมด้วย Commentators ผู้บริหาร & นักการตลาดมืออาชีพ จากบริษัทชั้นนำ
  คุณชนิต สุวรรณพรินทร์ Senior Vice President – Head of Customer Experience Banpu Next Co., Ltd. , คุณสมพร มาอุทธรณ์ Executive Consultant Hakuhodo International (Thailand) Co.,Ltd , คุณอวยชัย รางชัยกุล CEO Loxley Trading Co.,Ltd และ คุณสุชีพ ศรีพฤฒา Senior Executive Director SINO-PACIFIC TRADING (THAILAND) CO.,LTD.

หลักสูตร Super Brand Manager จะเปิดโอกาสให้ท่านได้นำองค์ความรู้มาลงมือวางแผนการตลาดจริง รู้จริง ทำได้จริง นอกจากผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับจากการ upskill & reskill ด้านการตลาดอย่างครบถ้วนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน และยังเป็นโอกาสสร้างคอนเน็คชั่นใหม่ๆ ในวงการการตลาด ในการต่อยอดเครือข่ายทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจขององค์กรท่านในอนาคตอีกด้วย
**หลักสูตรนี้ มีค่าใช้จ่าย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ สำรองที่นั่งได้ที่ : https://bit.ly/43IQhDu
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :02-679-7360-3 สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ ID Line Official : @matsociety


แชร์ :

You may also like