ศึกชาเขียว 90 ล้านบาท

oishi-ichitan 90m

Brand Battle :      ทองคำมาเป็นหีบๆจาก  Oishi   —  iPhone 5 มาเป็นโกดัง จาก Ichitan

- Advertisement -