โฆษณากินได้อันแรกของโลก

 

fanta world taste

- Advertisement -

Fanta(แฟนต้า)  แบรนด์น้ำอัดลมหลากสีของ Coca-Cola  ต้องการให้ผู้บริโภคได้ลองชิมรสชาติส้มรสใหม่ ซึ่งสูตรลับเฉพาะของทาง Fanta ที่จะทำให้รู้สึกซาบซ่ามากขึ้นกว่าเดิม  แต่ให้ทดลองโดยปราศจากตัวสินค้าจริง  จึงทำให้เกิด Print Ad ที่สามารถชิมรสชาติได้อันแรกของโลก

Print Ad ดังกล่าวนี้จะกระตุ้นให้ผู้บริโภคได้ฉีกแล้วลองใส่เข้าปาก  และให้แบ่งบันกับเพื่อนๆได้ลองรสชาติใหม่

ผลงานโดย Memac Ogilvy

 fanta print ad

fanta tasteable ads

 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uX4Evnvzj1w#![/youtube]

Comments are closed.