Tag: นินจาแวน

นินจาแวน ประเทศไทย ห่วงใยพนักงาน Work From Home ให้บริการปรึกษาออนไลน์ มอบสวัสดิการช่วยผ่อนคลายความเครียด [PR]

การทำงานที่บ้าน (Work From Home) กลายเป็นรูปแบบการทำงานแบบ New Normal ในประเทศไทย ซึ่งต้นทุนแฝงของการทำงานรูปแบบนี้มักจะส่งผลต่อสุขภาพจิต การแยกตัวจากเพื่อนร่วมงาน ความกดดันที่เพิ่มขึ้นของการทำงานคนเดียว ตลอดจนระยะเวลาที่ต้องอยู่บ้านในแต่ละวันที่ดูเหมือนจะยาวนาน อาจส่งผลให้เกิดความเครียดที่ไม่คุ้นเคย ไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่มีประสบการณ์หรือผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาที่กำลังก้าวเข้าสู่การเริ่มต้นชีวิตการทำงานนินจาแวน ประเทศไทย ผู้นำบริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้จัดการให้คำปรึกษาและบำบัดแบบออนไลน์โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน เพื่อให้พนักงานมีช่องทางในการระบายความเครียดและความวิตกกังวลในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 แม้ว่าการ Work from home จะได้รับการยอมรับจากพนักงานของนินจาแวน ประเทศไทย...

นินจาแวน สานต่อแนวคิดการทำธุรกิจแบบยั่งยืน การให้กลับคืนสู่สังคมด้วยบริการโลจิสติกส์ ส่งมอบนมถั่วเหลืองแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อ้อใน จังหวัดเชียงใหม่ [PR]

นินจาแวน ผู้นำบริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้การสนับสนุนด้านการขนส่ง เพื่อส่งมอบนมถั่วเหลืองแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อ้อใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้มีทั้งหมด 3 แห่ง กระจายตัวอยู่ใน อำเภอเชียงดาว รับดูแลเด็กเล็กกว่า 80 คน อายุประมาณ 3-4 ปี โดยทุกๆ เช้าพ่อแม่ของเด็กๆจะมาฝากลูกไว้ก่อนไปทำงานรับจ้างทำการเกษตรในบริเวณ ใกล้เคียง “การให้กลับคืนสู่สังคม” โดยการใช้ทรัพยากรและบริการด้านโลจิสติกส์ ถือเป็นการสานต่อ แนวคิดการ...

นินจาแวน พร้อมก้าวทันกระแสอีคอมเมิร์ซ เปิดตัวบริการจัดส่งไว ในวันถัดไป จากกรุงเทพฯ สู่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก [PR]

นินจาแวน ผู้นำบริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัวบริการจัดส่งในวันถัดไป เพื่อรองรับความต้องการการจัดส่งพัสดุที่เพิ่มสูงขึ้นสืบเนื่องจากจำนวนนักช้อปปิ้ง ออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งบริการจัดส่งในวันถัดไปของนินจาแวน พร้อม ให้บริการแล้วทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกบริการจัดส่งในวันถัดไปจะช่วยพัฒนาเครือข่ายการขนส่งพัสดุและช่วยผลักดัน ให้นินจาแวนเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯวางแผนเพิ่มจำนวนพนักงานและพาหนะที่ใช้ขนส่งพัสดุ เป็นสองเท่าจากปีที่แล้ว พร้อมทั้งเปิดศูนย์ กระจายพัสดุ ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เพื่อลดปริมาณ การคัดแยกพัสดุที่คลังสินค้าหลัก...
- Advertorial -