Home PR News นินจาแวน สานต่อแนวคิดการทำธุรกิจแบบยั่งยืน การให้กลับคืนสู่สังคมด้วยบริการโลจิสติกส์ ส่งมอบนมถั่วเหลืองแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อ้อใน จังหวัดเชียงใหม่ [PR]

นินจาแวน สานต่อแนวคิดการทำธุรกิจแบบยั่งยืน การให้กลับคืนสู่สังคมด้วยบริการโลจิสติกส์ ส่งมอบนมถั่วเหลืองแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อ้อใน จังหวัดเชียงใหม่ [PR]

นินจาแวน ผู้นำบริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้การสนับสนุนด้านการขนส่ง เพื่อส่งมอบนมถั่วเหลืองแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อ้อใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้มีทั้งหมด 3 แห่ง กระจายตัวอยู่ใน อำเภอเชียงดาว รับดูแลเด็กเล็กกว่า 80 คน อายุประมาณ 3-4 ปี โดยทุกๆ เช้าพ่อแม่ของเด็กๆจะมาฝากลูกไว้ก่อนไปทำงานรับจ้างทำการเกษตรในบริเวณ ใกล้เคียง “การให้กลับคืนสู่สังคม” โดยการใช้ทรัพยากรและบริการด้านโลจิสติกส์ ถือเป็นการสานต่อ แนวคิดการ ทำธุรกิจแบบยั่งยืนของนินจาแวน

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม