Tag: Ninja Van

นินจาแวน จับมือ เซลเฮียร์ ปันน้ำใจ ส่งของใช้จำเป็นให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 [PR]

นินจาแวน ประเทศไทย ผู้นำด้านการบริการโลจิสติกส์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จับมือกับ เซลเฮียร์ แพลตฟอร์มโปรโมชั่นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ร่วมส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ะบาดโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ทำการส่งมอบไปเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://salehere.co.th/r/efZ7Buนินจาแวน ประเทศไทย ร่วมสนับสนุนด้านการจัดส่ง “กล่องเติมใจ” จำนวน 1,000 กล่องโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในช่วงการแพร่ระบาด ที่ได้รับการสนับสนุนโดยพันธมิตรทางธุรกิจและสินค้าบนเว็บไซต์ของเซลเฮียร์ โดยเปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบลงทะเบียนขอความช่วยเหลือผ่านหน้าเว็ปไซต์“เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19...

นินจาแวน ประเทศไทย ห่วงใยพนักงาน Work From Home ให้บริการปรึกษาออนไลน์ มอบสวัสดิการช่วยผ่อนคลายความเครียด [PR]

การทำงานที่บ้าน (Work From Home) กลายเป็นรูปแบบการทำงานแบบ New Normal ในประเทศไทย ซึ่งต้นทุนแฝงของการทำงานรูปแบบนี้มักจะส่งผลต่อสุขภาพจิต การแยกตัวจากเพื่อนร่วมงาน ความกดดันที่เพิ่มขึ้นของการทำงานคนเดียว ตลอดจนระยะเวลาที่ต้องอยู่บ้านในแต่ละวันที่ดูเหมือนจะยาวนาน อาจส่งผลให้เกิดความเครียดที่ไม่คุ้นเคย ไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่มีประสบการณ์หรือผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาที่กำลังก้าวเข้าสู่การเริ่มต้นชีวิตการทำงานนินจาแวน ประเทศไทย ผู้นำบริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้จัดการให้คำปรึกษาและบำบัดแบบออนไลน์โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน เพื่อให้พนักงานมีช่องทางในการระบายความเครียดและความวิตกกังวลในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 แม้ว่าการ Work from home จะได้รับการยอมรับจากพนักงานของนินจาแวน ประเทศไทย...

นินจาแวน สานต่อแนวคิดการทำธุรกิจแบบยั่งยืน การให้กลับคืนสู่สังคมด้วยบริการโลจิสติกส์ ส่งมอบนมถั่วเหลืองแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อ้อใน จังหวัดเชียงใหม่ [PR]

นินจาแวน ผู้นำบริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้การสนับสนุนด้านการขนส่ง เพื่อส่งมอบนมถั่วเหลืองแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อ้อใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้มีทั้งหมด 3 แห่ง กระจายตัวอยู่ใน อำเภอเชียงดาว รับดูแลเด็กเล็กกว่า 80 คน อายุประมาณ 3-4 ปี โดยทุกๆ เช้าพ่อแม่ของเด็กๆจะมาฝากลูกไว้ก่อนไปทำงานรับจ้างทำการเกษตรในบริเวณ ใกล้เคียง “การให้กลับคืนสู่สังคม” โดยการใช้ทรัพยากรและบริการด้านโลจิสติกส์ ถือเป็นการสานต่อ แนวคิดการ...

นินจาแวน พร้อมก้าวทันกระแสอีคอมเมิร์ซ เปิดตัวบริการจัดส่งไว ในวันถัดไป จากกรุงเทพฯ สู่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก [PR]

นินจาแวน ผู้นำบริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัวบริการจัดส่งในวันถัดไป เพื่อรองรับความต้องการการจัดส่งพัสดุที่เพิ่มสูงขึ้นสืบเนื่องจากจำนวนนักช้อปปิ้ง ออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งบริการจัดส่งในวันถัดไปของนินจาแวน พร้อม ให้บริการแล้วทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกบริการจัดส่งในวันถัดไปจะช่วยพัฒนาเครือข่ายการขนส่งพัสดุและช่วยผลักดัน ให้นินจาแวนเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯวางแผนเพิ่มจำนวนพนักงานและพาหนะที่ใช้ขนส่งพัสดุ เป็นสองเท่าจากปีที่แล้ว พร้อมทั้งเปิดศูนย์ กระจายพัสดุ ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เพื่อลดปริมาณ การคัดแยกพัสดุที่คลังสินค้าหลัก...

Ninja Van ประเทศไทย มองข้ามเรื่องเพศ โดยการให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการมองที่ผลลัพธ์และความสามารถในการทำงานของพนักงาน [PR]

บทบาทหน้าที่ การทำงานของผู้คน รวมถึงสภาพแวดล้อมของสถานที่ในการทำงานได้ก้าวเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนแปลงไปในอีกระดับ จะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมานั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้รวมถึงจำนวนที่เพิ่มขึ้นของบริษัทเจ้าใหม่ที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี (high-tech startup) และจำนวนพนักงานที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งพวกเขาเหล่านี้ต้องการสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ซึ่งวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของคนทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเช่นกัน และส่งผลกระทบต่อรูปแบบการทำงานของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานนอกสถานที่ (remote working) หรือที่ออฟฟิศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญในการบริหารธุรกิจเพื่อการบริการลูกค้า อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องคำนึงถึง นั่นคือ ผลลัพธ์ของงานและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานมากกว่าปัจจุบันผู้คนเปิดกว้างและยอมรับในความหลากหลายของสถานที่ในการทำงาน การเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทด้านการบริหารธุรกิจก็มีเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน...

Ninja Van ลงทุนในบุคลากร เทคโนโลยี และโครงสร้างการจัดการธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในปี 2564 [PR]

Ninja Van (นินจา แวน) ผู้นำบริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เผยแผนธุรกิจในปี 2564 ตั้งเป้าหมายที่จะเติบโตขึ้นในประเทศไทยอีก 300% ซึ่งเทียบเท่ากับความสำเร็จของปี 2563 ที่ผ่านมา โดยจะมีการเพิ่มจำนวนพนักงานขึ้นเป็นสองเท่าในปีนี้ รวมทั้งนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมในด้านบริการต่าง ๆ แก่ผู้ส่งสินค้าและลูกค้า และมีการลงทุนทางด้านโครงสร้างธุรกิจเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมNinja Van ได้เผยถึงปัจจัยสำคัญ 3 ประการที่จะมุ่งเน้นในปี 2564 เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม บริษัทได้เปิดตัวเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดที่สามารถมอบความช่วยเหลือและมอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการ เช่น...

Ninja Van ลุยน้ำท่วมส่งของและแจกอาหารให้ผู้ประสบภัยทางภาคใต้ ตอกย้ำความมั่นใจในบริการขนส่ง [PR]

ในขณะที่เหตุการณ์น้ำท่วมกำลังสร้างความเสียหายให้กับประชาชนหลายครัวเรือนทางภาคใต้ของประเทศไทย ในฐานะผู้นำบริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Ninja Van (นินจา แวน) ได้สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าในการฝ่าอุปสรรคลุยน้ำท่วมเพื่อจัดส่งพัสดุให้ถึงมือลูกค้าทั่วพื้นที่ที่ประสบภัย อีกทั้งยังช่วยแจกจ่ายอาหารให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้หลังจากที่ฝนตกหนักทางภาคใต้ของประเทศไทยส่งผลให้ระบบระบายน้ำหลายพื้นที่มีปัญหา จึงทำให้จังหวัดยะลา นราธิวาสและปัตตานีได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังอย่างหนัก บ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งถนนหลายสายได้รับความเสียหายและโดนปิดกั้นทำให้บางพื้นที่เข้าถึงได้ยากลำบาก สภาวะที่รุนแรงส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตผู้คน และยังทำให้ระบบการบริการขนส่งทั่วทั้งภูมิภาคต้องเจอกับอุปสรรคต่าง ๆ ที่ทำให้การขนส่งยากลำบากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตาม ทีมงานจัดส่งพัสดุของ Ninja Van ได้เพิ่มความพยายามในการส่งมอบพัสดุให้กับลูกค้าในหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และยังช่วยแจกจ่ายอาหารให้แก่ชาวบ้าน ทั้งนี้ ทางทีมได้มีการนำรถขนส่งแบบพิเศษที่มีระบบขับเคลื่อน 4 ล้อมาใช้...

Ninja Insider เครื่องมือเสริมแกร่งผู้ประกอบการ ด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด [PR]

Ninja Van (นินจา แวน) ผู้นำบริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัว Ninja Insider (นินจา อินไซเดอร์) เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดที่ช่วยปรับปรุงการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจ ที่มีการขนส่งมากกว่า 300 รายการต่อเดือน ช่วยให้ลูกค้ามีข้อมูลการดำเนินงานและประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ สามารถการวางแผนกลยุทธ์และขยายธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดNinja Insider ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจระดับนานาชาติที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ และปรับปรุงการจัดการต้นทุน แสดงผลข้อมูลที่หลากหลาย ทั้งเวลาจัดส่ง สถานที่ส่งของ และข้อมูลจาก แดชบอร์ดเพื่อประเมินประสิทธิภาพการจัดส่งได้อย่างรอบด้าน...
- Advertorial -