Homecasual encounter websiteGulf Binance ลุยศึกคริปโต เปิดให้บริการ “Binance TH by Gulf Binance” ในไทยแล้ว

Gulf Binance ลุยศึกคริปโต เปิดให้บริการ “Binance TH by Gulf Binance” ในไทยแล้ว


shutterstock_bitcoin crypto

Gulf Binance พร้อมลุยตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล – คริปโตในไทยแล้ว โดยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า Binance TH by Gulf Binance หรือ Binance TH 

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

สำหรับ Gulf Binance เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ไบแนนซ์ แคปปิตอล แมเนจเมนท์ จำกัด (Binance Capital Management Co.,Ltd.) บริษัทภายในเครือของ Binance และบริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด (Gulf Innova Co., Ltd.) ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจากกระทรวงการคลังของประเทศไทย เมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 ก่อนที่จะได้รับการอนุมัติให้เริ่มประกอบธุรกิจในฐานะศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยได้ในเวลาต่อมา

ทั้งนี้ บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น แพลตฟอร์ม Binance TH ได้รับการออกแบบมาให้สามารถรองรับรายการซื้อขายด้วยเงินไทยบาทได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานไทยสามารถซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลร่วมกับสกุลเงินท้องถิ่นได้ผ่านการเชื่อมต่อกับระบบธนาคารในประเทศไทยเพื่อให้ผู้ใช้สามารถฝากและถอนเงินบาทจากบัญชี Binance TH ได้โดยตรง

นอกจากนั้น Binance TH ยังได้เชื่อมต่อกับ Binance Kazakhstan ซึ่งเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับการกำกับดูแลในประเทศคาซัคสถานโดย Astana Financial Service Authority (AFSA) เพื่อการให้บริการนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ลูกค้าอีกด้วย

ด้านคุณนิรันดร์ ฟูวัฒนานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำการเปิดตัวแพลตฟอร์ม Binance TH อย่างเป็นทางการในประเทศไทยต่อผู้ใช้งานทั่วไป โดยในปีที่ผ่านมา เราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศไทย จนในที่สุด Binance TH ก็สามารถให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองและมีความปลอดภัยซึ่งจะทำให้คนไทยสามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจ”

เช่นเดียวกับคุณริชาร์ด เทง ซีอีโอของ Binance ที่มองว่า การให้บริการ Binance TH แก่ผู้ใช้งานทั่วไปในประเทศไทยนั้น มาจากความเชื่อมั่นที่ว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลจะช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial inclusion) ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยมีบทบาทในฐานะผู้เล่นหลักของการเงินดิจิทัลในอนาคต

 


You may also like