HomeBrand Move !!MK เปลี่ยนโลโก้บริษัทใหม่ สอดคล้องกลยุทธ์ธุรกิจร้านอาหารในเครือ 11 แบรนด์

MK เปลี่ยนโลโก้บริษัทใหม่ สอดคล้องกลยุทธ์ธุรกิจร้านอาหารในเครือ 11 แบรนด์

แชร์ :

บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป หรือ M แจ้งเปลี่ยนแปลงโลโก้ (Corporate Logo) ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

MK เริ่มต้นจากธุรกิจครอบครัว เป็นร้านอาหารไทยเล็ก ๆ ย่านสยามสแควร์ ดำเนินกิจการ โดยคุณป้าทองคำ เมฆโต (คุณแม่ของคุณยุพิน ธีระโกเมน ภรรยาคุณฤทธิ์ ธีระโกเมน) ซื้อกิจการมาจากคุณมาคอง คิงยี (Makong King Yee) ชาวฮ่องกง ซึ่งย้ายครอบครัวไปอยู่บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2505

ที่มาของ MK จึงมาจากชื่อย่อของผู้ก่อตั้งคุณมาคอง คิงยี (Makong King Yee) นั่นเอง

ปี 2527 คุณสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ เจ้าของเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ได้ชวนคุณป้าทองคำ มาเปิด ร้านอาหารไทยในเซ็นทรัล ลาดพร้าว ในชื่อร้านใหม่ว่า “กรีน เอ็มเค”

ปี 2529 เปิด “ร้านสุกี้เอ็มเค” สาขาแรกในห้างเซ็นทรัล ลาดพร้าว มี “สุกี้” เป็นเมนูเด็ดที่เรียกลูกค้ามาเข้าร้านอย่างต่อเนื่อง

หลังจากนั้น คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน เข้ามาบริหาร MK และขยายธุรกิจร้านอาหารมาต่อเนื่องในช่วงเกือบ 40 ปี

ปัจจุบัน MK Group มีธุรกิจอาหารในเครือ 11 แบรนด์ รวมกว่า 710 สาขา (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2565) และมีสาขาร้านอาหารในต่างประเทศ สรุปได้ดังนี้

ธุรกิจร้านอาหารในประเทศ 

– ร้านสุกี้ แบรนด์ เอ็มเค, เอ็มเค โกลด์, เอ็มเค ไลฟ์  รวม 455 สาขา

– ร้านอาหารญี่ปุ่น แบรนด์ ยาโยอิ, ฮากาตะ, มิยาซากิ รวม 210 สาขา

– ร้านอาหารไทย แบรนด์  แหลมเจริญซีฟู้ด, ร้าน ณ สยาม, ร้านเลอ สยาม  รวม 40 สาขา

– ร้านข้าวกล่อง แบรนด์ บิซซี่ บ็อกซ์  2 สาขา

– ร้านกาแฟและเบเกอรี่ แบรนด์ เลอทิท 3 สาขา

ร้านสุกี้เอ็มเค ในต่างประเทศ

– ญี่ปุ่น  25 สาขา (ร้านแฟรนไชส์)

– เวียดนาม 6 สาขา (ร้านแฟรนไชส์)

– ลาว 3 สาขา (ร้านแฟรนไชส์)

ผลประกอบการ เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

– ปี 2562 รายได้ 17,870 ล้านบาท  กำไรสุทธิ 2,603 ล้านบาท

– ปี 2563 รายได้ 13,655 ล้านบาท  กำไรสุทธิ    907 ล้านบาท

– ปี 2564 รายได้ 11,368 ล้านบาท  กำไรสุทธิ    130 ล้านบาท

– ปี 2565 รายได้ 15,938 ล้านบาท  กำไรสุทธิ 1,438 ล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม


แชร์ :

You may also like