HomeBrand Move !!20 สุดยอดแบรนด์ FMCG ที่คนไทยเลือกซื้อมากสุด พร้อมถอดรหัสความสำเร็จ  

20 สุดยอดแบรนด์ FMCG ที่คนไทยเลือกซื้อมากสุด พร้อมถอดรหัสความสำเร็จ  

แชร์ :

เป็นประจำทุกปีกับการประกาศรางวัลแบรนด์ FMCG ในประเทศไทย ของ คันทาร์ (Kantar) บริษัทข้อมูลการตลาดและการวิเคราะห์ระดับโลก พร้อมเปิดรายงาน Brand Footprint Thailand 2023  ที่แสดงความแข็งแกร่งและความสามารถในการปรับตัวของแบรนด์ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ด้วยข้อมูล Worldpanel ของ Kantar คำนวณจากมาตรวัด Consumer Reach Points (CRPs) หรืออัตราการเข้าถึงผู้บริโภค วิเคราะห์จาก 570 แบรนด์ FMCG สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคจำนวน 26.4 ล้านครัวเรือนในประเทศไทย เพื่อวัดความสำเร็จของแบรนด์ CRPs  วิเคราะห์จากจำนวนประชากร การเจาะตลาด และทางเลือกของผู้บริโภค ทำให้เห็นว่าผู้บริโภคเลือกซื้อแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งบ่อยเพียงใด เพื่อจัดอันดับแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในตลาด

คุณฮาวเวิร์ด ชาง กรรมการผู้จัดการ ประเทศไทยและมาเลเซีย Kantar, Worldpanel Division กล่าวว่าแม้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะกลับมาเปิดอีกครั้ง แต่อำนาจการใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงมีความท้าทาย เนื่องจากเงินอุดหนุนจากภาครัฐลดลงอย่างมาก ราคาสินค้าและบริการจำนวนมากเพิ่มขึ้น และหนี้ครัวเรือนที่สูงอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงปี 2022 48% ของครัวเรือนระบุว่าสถานการณ์ทางการเงินของพวกเขาแย่ลงกว่า 12 เดือนที่ผ่านมา ด้วยการเงินของผู้บริโภคที่รัดกุมยิ่งขึ้น รายงานนี้จึงแสดงให้เห็นแบรนด์ที่ดำเนินกลยุทธ์ได้ถูกต้องโดยถูกเลือกจากผู้บริโภคมากขึ้น แบรนด์ที่ปรับตัวจะเติบโตในช่วงเวลาที่ดีและท้าทาย

ในบรรดา 425 แบรนด์ที่มี Penetration 1% หรือสูงกว่านั้น มีเพียง 160 แบรนด์หรือ 38% ที่ Consumer Reach Points (CRPs) หรืออัตราการเข้าถึงผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 73% ของอัตราการเข้าถึงผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นจาก 160 แบรนด์นั้นมาจาก Penetration ที่สูงขึ้น การได้รับเลือกจากผู้บริโภคมากขึ้นโดยเจาะตลาดเพิ่มขึ้นนั้นพบได้อย่างต่อเนื่องในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาในประเทศไทยและทั่วโลก

คุณชีวานนท์ ปิยะพิทักษ์สกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส ประเทศไทยและมาเลเซีย Kantar, Worldpanel Division กล่าวว่าภาวะเงินเฟ้อเป็นปัญหาระดับโลกที่มีผลกระทบอย่างมากต่อตลาด FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) หรือสินค้าอุปโภคบริโภค แบรนด์ควรให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ด้านราคาและนำเสนอความคุ้มค่า เพื่อให้แน่ใจว่าผู้บริโภคยังสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของตนได้ ในขณะที่ผู้บริโภคไทยมีความคล่องตัวทางการเงินมากขึ้น แต่ยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยส่งผลให้การใช้จ่ายโดยรวมลดลง

เพื่อกระตุ้นอัตราการเข้าถึงผู้บริโภค แบรนด์ต้องเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบทบาทของผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างแท้จริง สิ่งสำคัญสำหรับแบรนด์คือการติดตามข้อมูลเชิงลึกของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้นำหน้าตลาดอยู่เสมอ

เปิดรายชื่อสุดยอดแบรนด์ผู้บริโภคไทย Brand Footprint Thailand 2023 Awards

รางวัล Brand Footprint Thailand 2023 Awards จะแบ่งออกเป็น 5 ประเภทรางวัล ได้แก่

1. Most Chosen Brands รางวัลแบรนด์ยืนหนึ่งที่ผู้บริโภคเลือกซื้อมากที่สุด

2. Top Growing Brands รางวัลแบรนด์ดาวรุ่งที่ผู้บริโภคเลือกซื้อเติบโตสูงสุด

3. Top Outstanding Brands รางวัลแบรนด์ม้ามืดที่มีความโดดเด่น

4. Top Outstanding Retailer รางวัลค้าปลีกที่มีความโดดเด่น

5. Most Resilient Brand รางวัลแบรนด์ที่ปรับตัวต่อตลาดได้ดีที่สุด

ใน 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ FMCG ได้แก่ Packaged Food, Beverage, Dairy, Home Care, Personal Care และ Beauty และรวมไปถึง Retailer

1. Most Chosen Brands รางวัลแบรนด์ยืนหนึ่งที่ผู้บริโภคเลือกซื้อมากที่สุด

แบรนด์ที่มีผู้บริโภคเลือกซื้อมากที่สุดในปี 2022 ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ FMCG

Mama – 168 ล้านครั้ง (Food)

Nescafé – 119 ล้านครั้ง (Beverage)

Lay’s – 129 ล้านครั้ง (Snack (OOH))

Dutch Mill – 152 ล้านครั้ง (Dairy)

Hygiene – 115 ล้านครั้ง (Home Care)

Colgate – 97 ล้านครั้ง (Personal Care)

Garnier – 38 ล้านครั้ง (Beauty)

2. Top Growing Brands รางวัลแบรนด์ดาวรุ่งที่ผู้บริโภคเลือกซื้อเติบโตสูงสุด

แบรนด์ที่มีผู้บริโภคเลือกซื้อเติบโตมากที่สุดในปี 2022 ในแต่ละกลุ่มและหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ FMCG

Mitr Phol – 63 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้น 9.6 ล้านครั้ง (Food)

Betagen – 40 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้น 7.3 ล้านครั้ง (Beverage (OOH))

Tasto – 26 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้น 2 ล้านครั้ง (Snack (OOH))

Dutchie – 34 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้น 3.4 ล้านครั้ง (Dairy)

Hygiene – 115 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้น 8.5 ล้านครั้ง (Home Care)

Jula’s Herb – 15 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้น 4.4 ล้านครั้ง (Personal Care) *วิเคราะห์จาก Household Panel

Jula’s Herb – 19 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้น 5.1 ล้านครั้ง (Skin Care) *วิเคราะห์จาก Beauty Panel

Srichand – 2 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้น 7 แสนครั้ง (Makeup) *วิเคราะห์จาก Beauty Panel

3. Top Outstanding Brands รางวัลแบรนด์ม้ามืดที่มีความโดดเด่น

รางวัลนี้จะอิงโดยพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากผู้บริโภคในปี 2022 ซึ่ง Kantar มองเห็นเทรนด์ที่ผู้บริโภคเริ่มกลับมาทำกิจกรรมนอกบ้าน

Singha – 27 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้น 11 ล้านครั้ง (Carbonated Soft Drink – หมวดหมู่ที่มี Penetration มากที่สุดและเติบโตมากที่สุดในกลุ่ม Beverage OOH)

Redbull – 9 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้น 2.7 ล้านครั้ง (Sport & Energy Drink – หมวดหมู่ที่เริ่มกลับมาเป็นเทรนด์หลังการล็อคดาวน์)

Nivea – 5 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้น 1.2 ล้านครั้ง (Sun Protection – หมวดหมู่ที่มีการเติบโตของอัตราการเข้าถึงผู้บริโภคมากที่สุดในกลุ่ม Personal Care)

4. Top Outstanding Retailer รางวัลค้าปลีกที่มีความโดดเด่น

Online Pure Player เป็นช่องทางที่มีอัตราการเข้าถึงผู้บริโภคสูงที่สุดในการจับจ่ายทางออนไลน์ (Online Shopping) ทั้งหมด ในปี 2022

Lazada – 8 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้น 3 ล้านครั้ง (Online Pure Player)

5. Most Resilient Brand รางวัลแบรนด์ที่ปรับตัวต่อตลาดได้ดีที่สุด

แบรนด์ที่มีการเพิ่ม Penetration หรือการเจาะตลาดได้มากที่สุดในบรรดาสินค้า FMCG ทั้งหมด ในปี 2022

Kuma – ครอง 10.3% Penetration เพิ่มขึ้น 6.5 points หรือเจาะตลาดเพิ่มราว 1.7 ล้านครัวเรือน

ส่องกลยุทธ์ความสำเร็จสุดยอดแบรนด์ FMCG

Hygiene การเดินทางสู่การเป็นเบอร์ 1 ในตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน

“ไฮยีน” เติบโตในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยวางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้นำอันดับ 1 ของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งมาจาก Penetration และจำนวน Shopping trips ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษาแบรนด์อันดับ 1 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน ไฮยีนได้ขยับขึ้นหนึ่งอันดับในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Total FMCG) จากอันดับ 7 เป็นอันดับที่ 6 ใน 570 กว่าแบรนด์ทั้งหมด

แบรนด์หลักในหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มเข้มข้นเผชิญกับความท้าทายจากภาวะเงินเฟ้อ ไฮยีนสามารถแข่งขันกับแบรนด์อื่นได้แม้ราคาจะสูงขึ้น ช่วงเวลาที่ท้าทายนี้กลายเป็นโอกาสสำหรับไฮยีน ที่จะดึงดูดผู้บริโภคได้มากขึ้นและรักษาการเติบโต ไฮยีนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ซีรีส์ Delicious และ Expert Care เพื่อเพิ่มการจดจำแบรนด์และขยายฐานผู้ซื้อ การปรับราคาเชิงกลยุทธ์ การเปิดตัวใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการขยายไปยังหมวดหมู่อื่นๆ ทำให้ไฮยีนเติบโตได้ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะกลายเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน

Mitr Phol สูตรแห่งความสำเร็จ เติบโตท่ามกลางช่วงเวลาที่ท้าทาย

“มิตรผล” รั้งอันดับที่ 7 แบรนด์อาหาร และอันดับ 20 กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของ CRPs (Consumer Reach Points)  ซึ่งเป็นปีที่ท้าทายสำหรับแบรนด์เนื่องจากผู้บริโภคไทยรัดกุมการเลือกซื้อ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อและการอุดหนุนจากภาครัฐลดน้อยลง เพื่อดึงดูดความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคชาวไทย

มิตรผล ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และขนาดบรรจุภัณฑ์ด้วยราคาที่สามารถแข่งขันได้ กลยุทธ์นี้ช่วยให้แบรนด์ขยายฐานผู้บริโภคมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท  แบรนด์จำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่การรักษาฐานผู้บริโภคในปัจจุบัน ในขณะที่หาโอกาสใหม่ๆ สำหรับการขยายตลาด มิตรผลแสดงให้เห็นว่าสามารถทำได้ดีผ่านการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีการวางแผนมาเป็นอย่างดีด้วยราคาที่แข่งขันได้

Kuma พลิกวงการ แบรนด์ที่โต Penetration ที่สุดในตลาด FMCG

ด้วยการเปิดตัวในไทยเพียง 2 ปี “คุมะ” ได้แสดงผลงานที่โดดเด่นในทุกด้าน ทั้ง Penetration การใช้จ่ายต่อผู้ซื้อ และ Shopping trips ส่งผลให้อันดับ Brand Footprint เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยขยับจากอันดับที่ 88 เป็นอันดับที่ 46 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Health & Beauty (สุขภาพและความงาม) คุมะครองส่วนแบ่งมูลค่าราว 18% ในหมวดหมู่กระดาษเช็ดหน้าและเป็นแบรนด์ที่เติบโตมากที่สุดในอัตราการเข้าถึงผู้บริโภคเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆ ในหมวดหมู่เดียวกัน

กลยุทธ์ของคุมะในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ราคาย่อมเยาที่มีคุณภาพดี ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายในทุกกลุ่มประชากรและภูมิภาค มีกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายในช่องทางต่างๆ แต่อัตราการเข้าถึงผู้บริโภคเติบโตมากที่สุดมาจาก Provision stores การเติบโตนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของคุมะ และถือว่ายั่งยืนเพราะเป็นตัวขับเคลื่อนการใช้จ่ายต่อผู้ซื้อ ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับแบรนด์ต่างๆ คาดว่าจะเห็นการเติบโตต่อไปและอันดับของคุมะจะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

Kantar ประกาศยกย่องแบรนด์ระดับโลกที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความสามารถในการปรับตัวที่งานประกาศรางวัล Most Resilient Brands 2022 Awards ในงาน Cannes Lions 2023 รางวัลดังกล่าวยกย่องแบรนด์ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ท้าทาย โดยมีความสามารถดึงดูดผู้ซื้อมากที่สุด วิเคราะห์จาก 37,000 แบรนด์ ใน 5 ทวีป ครอบคลุม 53 ตลาด เพื่อจัดอันดับแบรนด์ FMCG หรือสินค้าอุปโภคบริโภค 50 แบรนด์ที่ดึงดูดผู้บริโภคจำนวนมากที่สุด แบรนด์ชั้นนำ 50 อันดับแรกมียอดขายเติบโตเฉลี่ยที่ 8% (YoY) เกือบสองเท่าของการเติบโตของอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ทั่วโลกที่เพียง 4.8% ในช่วงเวลาเดียวกัน

แบรนด์ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อมากที่สุดในโลก

Coca-Cola ครองอันดับ 1 อีกครั้งพร้อมกับแบรนด์อื่นๆ ที่ผู้บริโภคทั่วโลกชื่นชอบ สิ่งหนึ่งที่ควรระลึกไว้เสมอคือความสำเร็จนั้นขับเคลื่อนด้วยการชนะในตลาดที่ใหญ่ที่สุดเสมอ


แชร์ :

You may also like