HomeBrand Move !!หุ้น IPO ไทยประกันชีวิต TLI เตรียมเทรด 25 ก.ค.นี้ 

หุ้น IPO ไทยประกันชีวิต TLI เตรียมเทรด 25 ก.ค.นี้ 

แชร์ :

CEO Thai lifeหุ้นไอพีโอ “ไทยประกันชีวิต” ได้รับกระแสตอบรับท่วมท้นจากนักลงทุนทั่วโลก เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันแรก 25 กรกฎาคมนี้

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI  ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) พร้อมกระแสตอบรับดีจากนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศหลังเสร็จสิ้นกระบวนการสำรวจความต้องการจองซื้อหุ้น (Bookbuilding) สำหรับนักลงทุนสถาบัน และความสนใจในการลงทุนเป็นจำนวนมากหลังจากปิดการจองซื้อหุ้นของนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา

สะท้อนจากปัจจัยพื้นฐานความสามารถในการสร้างผลการดำเนินงานและศักยภาพในการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย IPO รวมไม่เกิน 37,067 ล้านบาท (รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) ที่ราคาเสนอขายหุ้นที่ 16 บาทต่อหุ้น

นับเป็น IPO ที่มีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2565 และเป็น IPO ของหุ้นในหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตที่มีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดทุนไทย รวมทั้งยังมีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุดสูงในหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับจากปี 2543 โดยคาดว่าหุ้น TLI จะสามารถเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก 25 กรกฎาคม 2565

จากกระแสตอบรับและความสนใจล้นหลามของนักลงทุนแต่ละประเภท ไทยประกันชีวิตได้จัดสรรหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,316.7 ล้านหุ้น (รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกินเต็มจำนวน) คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้น 37,067 ล้านบาท และคิดเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ (Market Capitalization) ประมาณ 183,200 ล้านบาท ที่ราคาเสนอขาย 16 บาทต่อหุ้น โดยมีสัดส่วนเสนอขายระหว่างนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 69.9 และร้อยละ 30.1 ตามลำดับ และสัดส่วนระหว่างนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 60.5 และร้อยละ 39.5 ตามลำดับ จากการทำ IPO ในครั้งนี้

คุณไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าสำหรับเงินที่ไทยประกันชีวิตได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้ประมาณ 13,600 ล้านบาท จะนำไปต่อยอดธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต ได้แก่

1. การลงทุนเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) และการทำการตลาดและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยไทยประกันชีวิตจะมุ่งเน้นขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแบบลักษณะเฉพาะบุคคล (Personalization) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

2. การรักษาตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรมประกันชีวิตของประเทศไทยด้วยการเสริมสร้างเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่มีอยู่ของไทยประกันชีวิตให้เข้มแข็งมากขึ้น พร้อมไปกับการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านออนไลน์ รวมถึงการยกระดับประสบการณ์ลูกค้าด้วยการนำเสนอคุณค่าที่แตกต่าง การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของช่องทางจัดจำหน่ายผ่านพันธมิตรและเพิ่มคู่ค้าในการจัดจำหน่าย ประมาณ 5,400 ล้านบาท

3. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินทุนให้มากยิ่งขึ้น และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและวัตถุประสงค์อื่น ๆ ในอนาคต ประมาณ 6,200 ล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม


แชร์ :

You may also like