Homedoes she like me or is she just being niceปิดกิจการ! ‘อาคเนย์ประกันภัย-ไทยประกันภัย’ คปภ.สั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว มีผลตั้งแต่ 1 เมษายนนี้

ปิดกิจการ! ‘อาคเนย์ประกันภัย-ไทยประกันภัย’ คปภ.สั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว มีผลตั้งแต่ 1 เมษายนนี้

2 บริษัทมียอดสินไหมคงค้าง 1.8 หมื่นล้าน

แชร์ :

south east insure OIC
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า วันนี้ (1 เมษายน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ออกคำสั่ง “เพิกถอนใบอนุญาต” ประกอบกิจการประกันภัยของ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) แล้ว มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2565


สำหรับ “อาคเนย์ประกันภัยและไทยประกันภัย” เป็นธุรกิจประกันวินาศภัย ของ บริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TGH กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ในทีซีซี กรุ๊ป ของเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

การแจ้งเลิกกิจการของทั้ง 2 บริษัท มาจากผลกระทบยอดเคลมประกันโควิด-19 ที่ตัวเลขเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยทั้ง 2 บริษัทขายกรมธรรม์โควิด รวมทั้งประเภท เจอ จ่าย จบ ในปี 2564 ออกไปจำนวน 1.8 ล้านกรมธรรม์ โดยมียอดเคลมไปแล้ว 10,907 ล้านบาท

โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้สนับสนุนทางการเงินในปี 2564 มาแล้ว 10,000 ล้านบาท เพื่อจ่ายเคลมประกันโควิด ขณะที่ปี 2565 จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก

ทั้ง 2 บริษัท “อาคเนย์ประกันภัยและไทยประกันภัย” จึงยื่นเรื่อง คปภ.ขอ “เลิกกิจการ” โดยเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ได้เสนอแนวทางคืนเงินเต็มจำนวนให้ผู้ถือกรมธรรม์โควิดทุกราย จำนวน 1.8 ล้านกรมธรรม์ โดยมีลูกค้าแจ้งขอรับเบี้ยคืน ราว 8.8 แสนราย ยังเหลือกรมธรรม์ที่ต้องดูแลอีกกว่า 1 ล้านราย

รวมทั้งได้ยกเลิก กรมธรรม์ประกันภัยอื่นๆ (Non-covid) เช่น ประกันภัยรถยนต์,ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ, ประกันภัยทรัพย์สิน จำนวน 8.6 ล้านกรมธรรม์ และโอนลูกค้ากลุ่มนี้ให้บริษัทประกันภัยอื่นๆ เข้ามาดูแลต่อ เนื่องจากต้องการ “เลิกกิจการ” ทั้ง 2 บริษัท

การตัดสินใจเลิกกิจการ 2 บริษัทประกันกัย เพราะยอดเคลมประกันโควิด ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากผู้ติดเชื้อใหม่รายวันยังเป็นขาขึ้น อีกทั้งจากการดำเนินการในทางเลือกอื่นๆ เช่น การเพิ่มทุนหรือขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในกิจการของอาคเนย์ประกันภัยไม่สามารถทำได้ รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มทีซีซีเองได้สนับสนุนด้านการเงินไปแล้ว 10,000 ล้านบาท และไม่ได้เพิ่มทุนเข้ามาให้อีก บทสรุปสุดท้ายจึงต้องปิดกิจการ

ทั้ง 2 บริษัท ยังมีสินไหมค้างจ่ายประกันภัยโควิด รวม 18,172 ล้านบาท ดังนี้

อาคเนย์ประกันภัย
– มีสินไหมค้างจ่าย 13,559 ล้านบาท
– มีสินทรัพย์ 16,945 ล้านบาท
– มีหนี้สิน 18,140 ล้านบาท

ไทยประกันภัย
– มีสินไหมค้างจ่าย 4,613 ล้านบาท
– มีสินทรัพย์ 2,503 ล้านบาท
– มีหนี้สิน 15,000 ล้านบาท

สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ถือกรมธรรม์ของทั้ง 2 บริษัท ทางกองทุนประกันวินาศภัย จะเข้ามาดูแลเช่นเดียวกับกรณีเพิกถอนใบอนุญาต “เดอะวันประกันภัยและเอเชียประกันภัย” ที่ปิดกิจการไปเมื่อปี 2564

OIC southeast

มาตรการช่วยเหลือผู้ถือกรมธรรม์

กองทุนประกันวินาศภัย (ในฐานะผู้ชำระบัญชี) ได้ร่วมมือกับบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต ดำเนินการมาตรการดูแลดังนี้

1. ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหาย และได้ยื่นเคลมไว้แล้วกับ อาคเนย์ประกันภัยและไทยประกันภัย ให้ติดต่อกองทุนประกันวินาศภัย เพื่อยื่นขอรับชำระหนี้ โดยกองทุนฯ จะเข้ารับช่วงจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้มีการอนุมัติค่าสินไหมไว้แล้ว

2. ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายแล้ว แต่ ยังไม่ได้ยื่นเคลม กับทั้ง 2 บริษัท ให้ติดต่อกองทุนประกันวินาศภัย เพื่อยื่นขอรับชำระหนี้ โดยกองทุนฯ จะพิจารณาค่าสินไหมตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

3. ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภทของทั้ง 2 บริษัท หากยังไม่ได้รับความเสียหาย ในกรณี “ขอรับคืนเบี้ยประกันภัย” ที่เหลือ กองทุนฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยให้ตามส่วนระยะเวลาตามความคุ้มครองที่เหลืออยู่

กองทุนประกันวินาศภัย ตั้งอยู่ที่อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2791-1444 ต่อ 26-30

โดยผู้เอาประกันภัยสามารถยื่นได้ทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัด

– ส่วนกลาง ยื่นได้ 3 แห่ง

1. สำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2515-3999 หรือ สายด่วน คปภ. 1186 หรือ chatbot “คปภ. รอบรู้” LINE@OICConnect

2. สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ เลขที่ 287 ซอยรัชดาภิเษก 6 ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2476-9940-3

3. สำนักงาน คปภ. เขตบางนา เลขที่ 1/16 อาคารบางนาธานี ชั้น 8 ถนนบางนาตราด กม.3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2361-3769-70

– ส่วนภูมิภาค ยื่นขอรับชำระหนี้ได้ที่สำนักงาน คปภ. ภาค และสำนักงาน คปภ. จังหวัด ทั่วประเทศ

ส่วน “เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย” ของทั้ง 2 บริษัท ให้ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อกองทุนฯ ภายใน 60 วัน

ย้อนดูไทม์ไลน์ก่อนปิดกิจการ

– วันที่ 26 มกราคม 2565 บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์ (THG) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติ “เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย” ของ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หลังจากได้รับผลกระทบจ่ายเคลมประกันโควิด

– วันที่ 28 มกราคม 2565 “อาคเนย์ประกันภัยและไทยประกันภัย” ยื่นเรื่อง คปภ. ขอ “เลิกกิจการ” โดย คปภ. กำหนดเงื่อนไขให้ดูแลกรมธรรม์ทุกประเภทก่อนเลิกกิจการ

– วันที่ 17 มีนาคม 2565 บอร์ด คปภ. มีคำสั่ง ให้ “อาคเนย์ประกันภัย-ไทยประกันภัย” หยุดรับประกันวินาศภัยชั่วคราวแล้ว ทั้ง 2 บริษัทเร่งแก้ไขฐานะการเงินภายในกำหนด ห้ามรับลูกค้ารายใหม่ ห้ามโยกย้ายทรัพย์สิน ยกเว้นเอามาจ่ายเคลม

เนื่องจาก สำนักงาน คปภ. ตรวจสอบข้อมูลพบว่าทั้ง 2 บริษัทมีฐานะการเงินไม่มั่นคง โดยมีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน มีสินทรัพย์สภาพคล่องไม่เพียงพอสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทมีมติ “ไม่สนับสนุนเงินทุน” โดยไม่มีการเพิ่มทุนหรือแนวทางการแสวงหาเงินทุนหรือแหล่งเงินทุนของบริษัท รวมทั้ง มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้า มีค่าสินไหมทดแทนคงค้างจำนวนมากจนส่งผลกระทบต่อฐานะและการดำเนินการของทั้ง 2 บริษัท

– วันที่ 1 เมษายน 2565 คปภ.ออกคำสั่ง “เพิกถอน” ใบอนุญาตประกอบกิจการของ “อาคเนย์ประกันภัยและไทยประกันภัย” ปิดฉาก 2 บริษัทธุรกิจประกันภัย ของ บมจ.เครือไทยโฮลดิ้งส์ (TGH) กลุ่มธุรกิจการเงินของเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี

อ่านเพิ่มเติม


แชร์ :

You may also like