HomeBrand Move !!ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ‘สินมั่นคง’ หลังประกันโควิด ‘เจอจ่ายจบ’ ทำขาดทุนหนัก

ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ‘สินมั่นคง’ หลังประกันโควิด ‘เจอจ่ายจบ’ ทำขาดทุนหนัก

แชร์ :

smk covid 2022
วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ศาลล้มละลายกลางนัดฟัง “คำสั่ง” คำร้องของฟื้นฟูกิจการของ บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีเจ้าหนี้ผู้คัดค้านมาฟังคำสั่งศาล 25 ราย

สรุปสาระสำคัญจากการไต่สวนว่า ลูกหนี้ (สินมั่นคง) มีหนี้สินล้นพ้นตัวและเป็นหนี้เจ้าหนี้หลายคนรวมกันไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท กิจการของลูกหนี้ยังมีรายได้ และได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการโดยสุจริต จึงไม่ปรากฏว่าลูกหนี้ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟู

ศาลจึงมีคำสั่ง “ให้ฟื้นฟูกิจการ” บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) และเป็นผู้จัดทำแผนฟื้นฟู

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ประกันโควิด “เจอจ่ายจบ” ทำขาดทุนอ่วม

สาเหตุที่ “สินมั่นคงประกันภัย” ต้องยื่นฟื้นฟูกิจการ มาจากการรับประกันภัยในไตรมาสแรก ปี 2565 มีผลขาดทุนสูงถึง 29,421 ล้านบาท มาจากจำนวนเงินจ่ายค่าสินไหมทดแทนโควิด “เจอจ่ายจบ” เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกปี 2564

จากปัญหาขาดทุนนี้ ทำให้มีหนี้มากกว่าทรัพย์สิน “สินมั่นคงประกันภัย” จึงได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และศาลได้มีคำสั่ง “รับคำร้อง” ขอฟื้นฟูกิจการแล้ว จากนั้นนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ

โดยสินมั่นคงประกันภัย ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงการยื่นฟื้นฟูกิจการว่า ยังมีจำนวนยอดเคลมสินไหมโควิด คงค้างอีกประมาณ 350,000 รายการ คิดเป็นค่าสินไหมประมาณ 30,000 ล้านบาท โดยยังไม่ได้รวมหนี้สินส่วนอื่น ๆ

อ่านเพิ่มเติม


แชร์ :

You may also like