Gen Z ชาวไทย ‘นักแสวงหาความเท่’ แสดงความเห็นสื่อโซเชียล ผลักดันการเปลี่ยนแปลง

mccann Gen z

แมคแคน เวิลด์กรุ๊ป เผยผลสำรวจ Truth About Generation Z เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้ พบว่า 84% ของ Gen Z ชาวไทยมองหาความสิ่งน่าสนใจใหม่ๆ ตลอดเวลา เรียกว่าเป็น ‘นักแสวงหาความเท่’ สูงเป็นอับดับ 1 ในประเทศที่ทำการสำรวจ รวมถึงระดับโลกซึ่งอยู่ที่ 60%

- Advertisement -


การสำรวจดังกล่าวศึกษาถึงทัศนคติ พฤติกรรม และความเห็นต่อสังคมโลกของกลุ่มคน Gen Z ผ่าน McCann Truth Central ซึ่งเป็นหน่วยงานวิเคราะห์การตลาดระดับโลกของ แมคแคน เวิลด์กรุ๊ป พบว่า “ความเท่” ในทุกวันนี้หมายถึงการได้ค้นพบไอเดียใหม่ ๆ เช่นเดียวกับการได้แสดงความคิดเห็นเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

โดย Gen Z ต้องการชูเอกลักษณ์ของตนผ่านโซเชียลมีเดียหลากหลายแพลตฟอร์ม และต้องการขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อผู้อื่นด้วย โดย 83% ของ Gen Z ในประเทศไทยเชื่อว่าพวกเขามีส่วนในการสร้างสรรค์สังคมและชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ ในขณะที่คนรุ่นเดียวกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เห็นด้วยกับข้อนี้ 77%

สรุปเทรนด์ที่น่าสนใจจากผลสำรวจ Truth about Gen Z Thailand

1. เทคโนโลยีและอุปกรณ์เคลื่อนที่คือหัวใจในการเชื่อมต่อของ Gen Z ชาวไทย โดย 88% ของคนรุ่นนี้เชื่อว่าการติดต่อเชื่อมโยงกับผู้คนและสิ่งต่างๆ ในทุกวันนี้ต้องอาศัยเทคโนโลยี ยิ่งไปกว่านั้น 75% เห็นด้วยว่าหากพวกเขาไม่มีโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่หรือบริการสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่แม้เพียงระยะสั้นๆ จะรู้สึกไม่สบายใจ ขณะที่ผลสำรวจในระดับโลกเห็นด้วยกับข้อนี้ 51%

2. ความเห็นของ Gen Z ชาวไทย เห็นว่าโซเชียลมีเดียมีทั้งข้อดีและข้อเสียดังนี้
– 54% เชื่อว่าประโยชน์สำคัญของโซเชียลมีเดีย คือการได้แสดงความคิดใหม่ๆ ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
– 48% เห็นด้วยว่าโซเชียลมีเดียคือช่องทางแสดงความคิดเห็นที่พวกเขาไม่เคยมีมาก่อน
– 63% ใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสาร ส่งข้อความแทนการโทรผ่านเสียง ในขณะที่ผลสำรวจทั่วโลกมีเพียง 42%
– 67% ของ Gen Z ชาวไทยยอมรับว่าขาดการยับยั้งตัวเองในการใช้เวลากับโทรศัพท์มือถือ ซึ่งมากกว่าผลสำรวจจากทั่วโลกที่ 44% ยอมรับในข้อนี้
– 78% ของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยบอกว่าพยายามลดปริมาณการใช้เวลาในการจ้องหน้าจออุปกรณ์เคลื่อนที่
– 72% ของ Gen Z ชาวไทย รู้สึกกดดันที่ต้องอยู่กับอุปกรณ์เหล่านี้ตลอดเวลา

3. ด้านประเด็นความขัดแย้งอันหลากหลาย Gen Z ชาวไทยมีความเห็นดังนี้
– 58% เห็นว่าผู้คนควรได้รับเสรีภาพในการแสดงออกของพวกเขา ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่ากลุ่มตัวอย่างในเประเทศอื่นในเอเชียอย่างอินเดีย ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น
– 68% รู้สึกไม่สบายใจที่ต้องอยู่ร่วมกับผู้คนที่เห็นต่างจากตน ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดในประเทศที่ได้ทำการสำรวจ และมากกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลกที่ 45%
– 48% ของ Gen Z ชาวไทยคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานี้คือต้องให้ผู้คนที่ต่างความคิดต่างมุมมองมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

4. Gen Z ชาวไทยคาดหวังบางอย่างจากแบรนด์ต่างๆ และเต็มใจจะจ่ายให้แบรนด์ คนรุ่นนี้อยากเห็นแบรนด์มีความคิดสร้างสรรค์ เท่ และเป็นมากกว่าแบรนด์
– 73% พร้อมจ่ายมากขึ้นหากพบว่าแบรนด์สนับสนุนประเด็นที่พวกเขากำลังใส่ใจ และไม่แปลกใจที่หลายครั้งที่มีแฮชแท็กประเด็นร้อน จะพบว่า Gen Z ชาวไทยออกมาชื่นชมแบรนด์ที่พวกเขาเห็นว่าทำดีหรือเรียกร้องให้แบรนด์ต่างๆ มาร่วมสนับสนุน
– เมื่อถามคนรุ่นนี้ว่าพวกเขาอยากเห็นบุคลิกหรือคุณค่าใดในแบรนด์ คำตอบที่พบมากที่สุดคือ ความจริงใจ 30% ความรับผิดชอบ 27% ความคิดสร้างสรรค์ 25% และความเที่ยงธรรม 22%

คุณณกร โชติสังกาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการวางแผนกลยุทธ์ แมคแคน เวิลด์กรุ๊ป สรุปผลสำรวจ Gen Z ชาวไทยว่าพวกเขากำลังรับเทคโนโลยีและใช้สิ่งนี้ขับเคลื่อนการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังพบอุปสรรคในการพบปะกันและถูกตัดขาดจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในช่วงโควิด-19 “โซเชียลมีเดีย” จึงเป็นทางออกที่ช่วยให้ผู้คนได้เชื่อมต่อกันมากขึ้น คนรุ่นนี้มีชีวิตเพื่อแสวงหาความเท่ ทันสมัย แต่ก็ต้องการปกป้องสิ่งดีๆ ในโลกใบนี้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นประเด็นด้านความหลากหลายในสังคมหรือคุณค่าทางสังคม พวกเขาไม่รีรอที่จะบอกแบรนด์ว่าอยากให้ทำอะไร

สำหรับผลสำรวจระดับโลก Truth About Generation Z นี้ได้เปิดเผยออกมาในเดือนมีนาคม 2564 โดยใช้เวลาเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพกว่า 2 ปี จากการศึกษาอย่างต่อเนื่องด้านพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ของ McCann Truth Central นับตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณในระดับโลกและรวบรวมผลสำรวจเชิงลึกจำนวน 5,000 กลุ่มตัวอย่าง ช่วงอายุระหว่าง 18-24 ปี ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประกอบด้วยจีน ญี่ปุ่น อินเดีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ ไทย เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพซึ่งเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม 2564