HomeBrand Move !!ติดโควิดไม่จบแค่หายป่วย ‘บำรุงราษฎร์’ เปิดคลินิกฟื้นฟูสุขภาพ เจาะกลุ่มอาการ Long COVID

ติดโควิดไม่จบแค่หายป่วย ‘บำรุงราษฎร์’ เปิดคลินิกฟื้นฟูสุขภาพ เจาะกลุ่มอาการ Long COVID

แชร์ :

Bumrungrad BH

การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 เกิดขึ้นมาเกือบ 2 ปีแล้ว ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 1.5 ล้านคน ในหลายประเทศรวมทั้งไทย พบว่าหลังหายป่วยในช่วง 1-6 เดือน แม้ตรวจไม่พบเชื้อในร่างกาย แต่อาจมีอาการ Long COVID หลงเหลืออยู่โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง พบได้ในสัดส่วน 10-20% นั่นเท่ากับจำนวน 1.5-3 แสนคนที่ยังต้องการการรักษาต่อเนื่อง

Santos Or Jaune

อาการ Long COVID หลังหายป่วยโควิด พบได้หลากหลายทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งแต่ละคนอาการแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของร่างกาย เกิดขึ้นได้ในหลายอวัยวะ ไม่ว่าจะเป็น ปอด สมอง หัวใจ ไต และจิตใจ อาการที่พบได้ คือ มีไข้ ปวดหัวเรื้อรัง การรับรู้กลิ่นหรือรสชาติลดลง หายใจไม่อิ่ม ปวดกล้ามเนื้อ เหนื่อยล้า รวมทั้งอาการด้านจิตใจ ที่เกิดจากความเครียดสะสมในช่วงการรักษาโควิด เรียกได้ว่า การใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิม

แม้สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง แต่ก็ยังอยู่ในหลักหมื่นรายต่อวัน อีกทั้งภาครัฐต้องเริ่มนโยบายเปิดประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศ ที่ปรับตัวอยู่กับโรคโควิด ทั้งเร่งฉีดวัคซีน และรักษาดูแลผู้ติดเชื้อ เมื่อทิศทางเป็นเช่นนี้ จำนวนผู้มีอาการ Long COVID หลังหายป่วยโควิดก็จะเพิ่มขึ้นด้วย

ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลที่มีศูนย์การให้บริการด้าน COVID-19 เฉพาะด้านอย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาดูแลสุขภาพ ฉีดวัคซีน รักษาผู้ติดเชื้อ ไปถึงอาการ Long COVID หลังหายป่วยโควิด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จึงเปิดให้บริการ Bumrungrad COVID-19 Recovery Clinic หรือ คลินิกฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ด้วยการบริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการเกี่ยวกับโควิด-19

Bumrungrad covid

นพ.สุธร ชุตินิยมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้ข้อมูลว่า Bumrungrad COVID-19 Recovery Clinic โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นศูนย์บูรณาการทางการแพทย์ด้านโควิด-19 ครอบคลุมการให้บริการอย่างครอบคลุมในทุกมิติเป็นแห่งแรกในประเทศไทย และในเอเชียแปซิฟิก โดยให้บริการทุกปัญหาที่เกี่ยวกับโควิด-19 แบ่งออกเป็น 3 Solutions

1. Now Normal COVID Solution แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มบริการ

– Travel Clinic บริการให้คำปรึกษากรณีที่ต้องการไปศึกษาต่อ ไปทำงาน หรือเดินทางท่องเที่ยว โดยให้ข้อแนะนำก่อนและหลังการเดินทาง ให้บริการทางการแพทย์เพื่อป้องกันโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง อาทิ โควิด-19 ไข้มาลาเรีย อุจจาระร่วง บริการวัคซีนป้องกัน พร้อมออกหนังสือรับรอง ตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาความเจ็บป่วยต่างๆ จากการเดินทาง เพื่อให้ตรงกับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ รวมถึงข้อควรปฏิบัติของประเทศปลายทาง (Fit to Fly) ซึ่งรวมถึงการจัดยา เวชภัณฑ์ ที่จำเป็นเพื่อป้องกันและรักษาโรคในระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ รวมถึงการปรึกษาทางไกลกับแพทย์ในกรณีที่มีปัญหาด้านสุขภาพ (Telemedicine/Teleconsultation)ตลอดระยะเวลาที่อยู่ต่างประเทศ

– Vaccine Passport บริการนี้จะออกให้สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว ซึ่งต้องมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประเทศไทยจากสถานพยาบาลที่ให้บริการเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศได้

– Health Screening บริการในกลุ่มที่จะตรวจสุขภาพหรือดูแลสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย เช่น การตรวจหาเชื้อโควิด-19 การตรวจหาภูมิ การฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือวัคซีนอื่น ๆ เป็นเป็นภุมิคุ้มกัน หรือการตรวจสุขภาพในโปรแกรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล นอกจากนี้โรงพยาบาลได้ออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อให้เข้ากับการตรวจทั้งกลุ่มผู้ที่หายจากโรคโควิด

2. Fighting COVID Solution แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ

– การสนับสนุนภาครัฐ เป็นหน่วยฉีดวัคซีน ปัจจุบันฉีดไปแล้วกว่า 45,000 โดส
– การให้บริการผู้ป่วยโควิด-19 ในระดับต่างๆ ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ Home Isolation การรักษาใน Hospitel ดูแลผู้ป่วยโควิดอาการไม่รุนแรง และการรักษาในโรงพยาบาล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการโรคติดเชื้อ ทีมแพทย์แผนกผู้ป่วยวิกฤต ตลอดจนสหวิชาชีพที่มีความชำนาญการด้านผู้ป่วยโควิดโดยเฉพาะ

3. Recover COVID Solution

จากการศึกษาข้อมูลในต่างประเทศพบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่หายจากโควิด-19 จำนวนมากยังคงมีอาการบางอย่างที่เหลืออยู่ในระบบร่างกาย เช่น ร้อยละ 30 มีอาการจากสาเหตุปอดได้รับความเสียหายจากโควิด ทำให้หายใจไม่อิ่ม รู้สึกแน่น ๆ หน้าอก นอนไม่หลับ ปวดเมื่อยตามตัว ไม่ค่อยมีสมาธิ ความจำสั้นลง หรือยังมีความวิตกกังวลอยู่ ซึ่งมีผลต่อสภาพจิตใจ อาการเหล่านี้ควรได้รับการฟื้นฟูอย่างถูกต้อง

บำรุงราษฎร์ให้บริการ 2 กลุ่มย่อย คือ 1. กลุ่ม Post COVID-19 คือ ผู้ที่หายจากการติดเชื้อในระยะเวลา 2-12 สัปดาห์ และ 2. กลุ่ม Long COVID คือ กลุ่มผู้ที่หายป่วยแล้ว และยังคงมีอาการหลงเหลืออยู่เกิน 12 สัปดาห์ขึ้นไป

Bumrungrad COVID-19 Recovery Clinic

การดูแลรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยโควิดและ Long COVID ประกอบไปด้วยแพทย์ผู้ชำนาญในสาขาต่าง ๆ ทีมพยาบาลวิชาชีพ ทีมเภสัชกรเฉพาะทาง และสหวิชาชีพ รวมถึงมีโปรแกรมที่ออกแบบตามอาการของแต่ละบุคคล (Personalized Treatment Program) เช่น การฟื้นฟูระบบทางเดินหายใจและปอด การรักษาด้วยยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบำบัด การบำบัดรักษาภาวะซึมเศร้า การฝึกการรับกลิ่น หรือการรักษาอาการร่วมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ โรคหัวใจ โรคทางเดินอาหาร การติดเชื้อ ระบบประสาท จากแพทย์ผู้ชำนาญการ

สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนบริการอื่นๆ COVID-19 Recovery Clinic การฟื้นฟูผู้ป่วยหลังโควิด บำรุงราษฎร์นำเสนอหลายแพ็คเกจ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิประกันชีวิตของแต่ละบุคคลได้

การเปิด Bumrungrad COVID-19 Recovery Clinic ครั้งนี้ เพื่อแสดงความพร้อมในด้าน Medical Tourism พร้อมดูแลผู้ป่วยที่เคยเป็นโควิด รวมถึงกลุ่มที่มีความกังวลในสุขภาพของตนเองในระยะยาว นอกจากจะให้บริการผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้ว ยังเปิดบริการให้กับชาวต่างชาติที่มีแผนจะเดินทางเข้ามาทำธุรกิจหรือท่องเที่ยว หลังจากที่เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการและเปิดประเทศมากขึ้นอีกด้วย


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม