Tag: Long COVID

Bumrungrad BH

ติดโควิดไม่จบแค่หายป่วย ‘บำรุงราษฎร์’ เปิดคลินิกฟื้นฟูสุขภาพ เจาะกลุ่มอาการ Long COVID

การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 เกิดขึ้นมาเกือบ 2 ปีแล้ว ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 1.5 ล้านคน ในหลายประเทศรวมทั้งไทย พบว่าหลังหายป่วยในช่วง 1-6 เดือน แม้ตรวจไม่พบเชื้อในร่างกาย แต่อาจมีอาการ Long COVID หลงเหลืออยู่โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง พบได้ในสัดส่วน 10-20% นั่นเท่ากับจำนวน 1.5-3 แสนคนที่ยังต้องการการรักษาต่อเนื่องอาการ Long COVID หลังหายป่วยโควิด...
- Advertorial -