HomeCOVID-19วัคซีนโมเดอร์นา เริ่มส่งมอบ ต.ค.นี้ ล็อตแรกมา 1.9 ล้านโดส

วัคซีนโมเดอร์นา เริ่มส่งมอบ ต.ค.นี้ ล็อตแรกมา 1.9 ล้านโดส

แชร์ :

GPO Moderna 1

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เผยซิลลิคฯ ตัวแทนจำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ยืนยันทยอยส่งมอบช่วงต้นไตรมาส 4 ปี 2564 (ตุลาคม-ธันวาคม) ล็อตแรกจำนวน 1.9 ล้านโดส

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

องค์การเภสัชกรรม ติดตามความคืบหน้ากับบริษัทซิลลิคฯ ตัวแทนจำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นายืนยัน ประสานงานเร่งนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา คาดล็อตแรกส่งมอบในต้นไตรมาส 4 ปี 2564 (ตุลาคม-ธันวาคม) และส่งมอบอย่างต่อเนื่องจนครบในไตรมาส 1 ปี 2565 ดำเนินงานยังเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

จากการติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องขององค์การเภสัชกรรม ร่วมกับ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นา ล่าสุดบริษัทซิลลิคฯ ได้มีหนังสือมายังองค์การเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ว่า วัคซีนโมเดอร์นา จะเริ่มทยอยส่งมอบในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 (ตุลาคม-ธันวาคม) จำนวน 1,958,400 โดส และในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 (มกราคม-มีนาคม) อีกจำนวน 3,110,400 โดส

ที่ผ่านมาบริษัทซิลลิคฯ ได้มีการติดต่อประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนโมเดอร์นามาโดยตลอด และพยายามติดตามเพื่อจะให้ได้วัคซีนโมเดอร์นาล็อตแรกสำหรับการส่งมอบตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป เพื่อมาเสริมแผนการฉีดวัคซีนของภาครัฐและสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุด

อย่างไรก็ตามบริษัทแจ้งว่า หากมีความคืบหน้าในการส่งมอบวัคซีนล็อตแรกเพิ่มเติม ทางบริษัทจะได้รีบแจ้งให้ทราบโดยทันที โดยยังได้ยืนยันร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรมและภาครัฐในการเร่งจัดหาวัคซีน เพื่อแก้ปัญหาการะบาดในครั้งนี้ เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อนำเศรษฐกิจและชีวิตปกติสุขกลับคืนมาโดยเร็ว

การที่บริษัทซิลลิคฯ ได้แจ้งความคืบหน้าการส่งมอบมาให้ทราบเช่นนี้ เป็นการยืนยันว่า การส่งมอบวัคชีนยังคงเป็นไปตามกรอบของแผนที่กำหนดไว้ จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าจะได้รับวัคซีนโมเดอร์จากโรงพยาบาลตามที่ได้ทำการจองไว้ โดยวัคซีนทั้งหมดจะทยอยนำเข้ามา ซึ่งองค์การฯ จะได้ประสานกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและหน่วยบริการต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการทยอยจัดสรรกระจายตามสัดส่วนที่แต่ละโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ให้เป็นอย่างเหมาะสม โดยความชัดเจนของจำนวนในการส่งมอบแต่ละล็อตทางบริษัทซิลลิคฯจะแจ้งให้ทราบต่อไป

GPO Moderna 2


แชร์ :

You may also like