HomeCSR‘มิสทินสู้โควิด’ เปิดลงทะเบียนถึง 14 สิงหาคม แจกทุนเงินสด 1,000 บาท จำนวน 5,000 ทุน

‘มิสทินสู้โควิด’ เปิดลงทะเบียนถึง 14 สิงหาคม แจกทุนเงินสด 1,000 บาท จำนวน 5,000 ทุน

แชร์ :

mistine covid

สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด-19 “มิสทิน” (Mistine) และมูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ ทำโครงการ “มิสทินสู้โควิด” มูลค่ารวม 10 ล้านบาท มอบให้ครอบครัวละ 1 ทุน (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับที่อยู่และนามสกุลเดียวกัน) จำนวน 5,000 ทุน โดยแต่ละทุนประกอบด้วย เงินสด 1,000 บาท และกล่องสินค้ามิสทินเพื่อดำรงชีพ มูลค่า 1,000 บาท  

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ขั้นตอนการรับทุนให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ลงทะเบียนผ่าน 3 ช่องทาง
1.พิมพ์ www.มิสทินสู้โควิด.com
2.คลิกผ่าน : https://bit.ly/3xK1GBr
3.แสกน QR Code ใต้ภาพ

mistine covid 4

ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 12 -14 สิงหาคม 2564  (14 สิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น.) จากนั้นจะประกาศรายชื่อ บุคคลที่ได้รับการพิจารณารับทุน ผ่านทาง www.มิสทินสู้โควิด.com ภายในวันที 19 สิงหาคม 2564

เงื่อนไขการลงทะเบียน
1. เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
2. ผู้ได้รับทุน จำนวน 5,000 ทุน จะต้องลงทะเบียน ชื่อ ที่อยู่ จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีธนาคาร
3. ผู้ยื่นความจำนงขอรับทุน ต้องระบุผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์โควิด 19 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณามอบทุน
4. หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ จะพิจารณาจากรายละเอียดผลกระทบ ที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งเข้ามาที่เว็บไซต์มิสทินสู้โควิดเท่านั้น โดย “เน้นหลักการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนมากที่สุด” ซึ่งการพิจารณามอบทุน ให้สิทธิ์การรับทุน 1 ครัวเรือนต่อ 1 ทุน และการพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิ ถือเป็นที่สิ้นสุด

mistine covid 2

“มิสทินสู้โควิด” เพิ่มแจกเงินสดเป็น 5,000 ทุน 10 ล้านบาท

ล่าสุด Mistine ประกาศข่าวดี เนื่องจากมีผู้แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนในโครงการ “มิสทินสู้โควิด” เป็นจำนวนมากทางเครื่องสำอางมิสทิน และมูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ จึงขอเพิ่มทุน จาก 4 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเวลานี้ (คนที่ลงทะเบียนแล้วไม่ต้องลงซ้ำ)

ทุน “มิสทินสู้โควิด” รวมมูลค่า 10 ล้านบาท มอบให้ครอบครัวละ 1 ทุน ทั้งหมด 5,000 ทุน (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับที่อยู่และนามสกุลเดียวกัน) โดยแต่ละทุนประกอบด้วย เงินสด 1,000 บาท และ กล่องสินค้ามิสทินเพื่อดำรงชีพ มูลค่า 1,000 บาท

เปิดโอกาสให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3xK1GBr
จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น. และจะประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการพิจารณาฯ ผ่านทางเว็บไซต์ https://bit.ly/3xK1GBr
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564

mistine covid 10 m


แชร์ :

You may also like