นครชัยแอร์ หยุดให้บริการเดินรถทุกเส้นทาง เริ่ม 21 ก.ค. 64 บริการส่งพัสดุยังใช้ได้บริการตามปกติ

นครชัยแอร์ หยุดเดินรถ ทุกเส้นทางนครชัยแอร์ หยุดให้บริการเดินรถทุกเส้นทางชั่วคราว ตามคำสั่งกรมการขนส่งทางบก เริ่ม 21 .. 64 นี้ โดยได้ทำการเลื่อนตั๋ว(อัตโนมัติ) ให้ใช้เดินทางได้ภายใน 1 ปี บริการส่งพัสดุยังคงให้บริการตามปกติ สอบถามรายละเอียดได้ที่ Line: @ncaexpress

- Advertisement -

นครชัยแอร์ หยุดให้บริการเดินรถทุกเส้นทาง


คุณเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ตามคำสั่งกรมการขนส่งทางบกที่ 465/2564 ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ..2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 รัฐบาลได้ประกาศให้งดให้บริการ เดินรถเข้าออกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องขอหยุดการเดินรถตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบกในช่วงระยะเวลานี้ สำหรับผู้โดยสารที่มีตั๋วเดินทางตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป สามารถเดินทางใหม่ได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ระบุบนตั๋วโดยสารใบเดิม โดยในระหว่างนี้ผู้โดยสารไม่ต้องดำเนินการใดๆ ระบบจะดำเนินการเลื่อนตั๋วโดยไม่ระบุวันเดินทางให้โดยอัตโนมัติ และลูกค้าสามารถคืนตั๋วได้ 100% ผ่านบริการ NCA Refund ทางLine : @nca.refund ให้ลูกค้าทำรายการได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สถานีฯ นครชัยแอร์ เพิ่มความสะดวกสำหรับผู้มีความจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง

นครชัยแอร์ ยังให้บริการขนส่งพัสดุได้เหมือนเดิม

คุณเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นในการส่งพัสดุไปยังต่างจังหวัด นครชัยแอร์ยังเปิดให้บริการ NCA Express (ส่งพัสดุ) ไปยังภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคตะวันออก สำหรับลูกค้าที่ต้องการส่งพัสดุกับนครชัยแอร์สามารตรวจสอบเส้นทาง และเวลาเปิดปิดสาขาที่ให้บริการได้ที่ Line: @ncaexpress หรือ Facebook Fanpage พิมพ์ @nakhonchaiair.official และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-2939-4999 เวลา 08.00 – 18.00 . ได้ทุกวัน