HomeBrand Move !!“ยูเนี่ยน มอลล์” ประกาศปิดชั่วคราว 13-27 พฤษภาคม เปิดบริการเฉพาะเดลิเวอรี่อาหาร

“ยูเนี่ยน มอลล์” ประกาศปิดชั่วคราว 13-27 พฤษภาคม เปิดบริการเฉพาะเดลิเวอรี่อาหาร

แชร์ :

union mall

นับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน ประเทศไทยเจอสถานการณ์โควิด-19 ระลอก 3  มีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นหลักพันต่อวัน ทำให้รัฐบาลต้องออกหลายมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด อย่างการห้ามนั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในร้าน ให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้น กระทบโดยตรงกับผู้ที่มาใช้บริการในศูนย์การค้าลดลง

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

วิกฤติโควิดที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบันหลายธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างหนักและต้องปรับตัวมาต่อเนื่อง เช่นเดียวกับ ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ และผู้ประกอบการร้านค้าเช่าพื้นที่ เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักไม่แพ้ธุรกิจอื่น ๆ แม้ว่าจะดำเนินการตามนโยบายและมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าด้วยสถานการณ์โควิดวันนี้ ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าบุคคลที่พบเจอ “ใครบ้างที่เป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยง หรือใครที่เป็นผู้ติดเชื้อแล้ว” ประกอบกับสภาวะการจับจ่ายใช้สอยของผู้ใช้บริการในศูนย์การค้าฯ ที่ลดน้อยลง จนทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าขาดสภาพคล่องทางการเงิน เรียกได้ว่าต้องเผชิญความเสี่ยงทั้งจากโรคภัยและทั้งด้านธุรกิจ ทางศูนย์ฯ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการร้านค้านับพันราย จากผลกระทบที่เกิดขึ้น

union mall 2

ดังนั้น ศูนย์การค้าฯ จึงออกนโยบายเร่งด่วนเพื่อผู้ประกอบการได้ “พักการให้บริการชั่วคราว” ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 27 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของศูนย์การค้าฯ อีกครั้ง ทั้งนี้จะยังเปิดให้บริการเฉพาะร้านอาหารในรูปแบบสั่งกลับบ้านและเดลิเวอรี่ เท่านั้น

ความตั้งใจ “พักให้บริการชั่วคราว” ของศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ ในครั้งนี้ แม้ว่าภาครัฐจะยังไม่ได้มีประกาศฯ ให้ดำเนินการก็ตาม นอกจากจะช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ไห้ได้ “พัก” ความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายและ “พัก” จากความกลัวติดเชื้อแล้ว เชื่อว่าจะเป็นการ “พัก” เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในสังคมได้อย่างดีอีกด้วย

โดยระหว่างนี้ ศูนย์การค้าฯ จะใช้เวลาพัฒนาและปรับปรุงแผนธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ไลฟ์สไตล์วิถีใหม่ให้กับผู้ใช้บริการหลังวิกฤติผ่านพ้นไป

 


แชร์ :

You may also like