HomeBrand Move !!อยู่ยาวอีก 10 ปี OR ต่อสัญญาร้าน 7-Eleven ปั๊ม ปตท. รอบที่ 3 ถึงปี 2576

อยู่ยาวอีก 10 ปี OR ต่อสัญญาร้าน 7-Eleven ปั๊ม ปตท. รอบที่ 3 ถึงปี 2576

แชร์ :

ptt or 7 eleven

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR มีมติอนุมัติการต่อสัญญาความร่วมมือดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL เพื่อดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ต่อจากสัญญาเดิมออกไปอีก 10 ปี

ปัจจุบัน OR มีร้านสะดวกซื้อให้บริการในปั๊ม ปตท. 2 แบรนด์หลักคือ 7-Eleven และ Jiffy รวม 1,995 สาขา แต่ส่วนใหญ่เป็นสาขาร้าน 7-Eleven การต่อสัญญากับครั้งนี้ OR สามารถใช้ร้าน 7-Eleven เป็นแม่เหล็กดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการในปั๊มได้ต่อไป

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ณ ไตรมาสแรก ปี 2564 ร้าน 7-Eleven มีสาขารวม 12,587 สาขา แบ่งเป็น สาขาร้านสแตนด์อะโลน 10,744 สาขา สัดส่วน 85% และในปั๊ม ปตท. 1,843 สาขา สัดส่วน 15%

7eleven in PTT Station

เช่นเดียวกันฝั่ง 7-Eleven ก็จะได้ประโยชน์จากเครือข่ายปั๊ม ปตท. ที่อยู่ในโลเคชั่นที่ดี กระจายอยู่ทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงลูกกลุ่มนักเดินทาง นักท่องเที่ยว และผู้ใช้รถยนต์ ต่างจากกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในชุมชนทำเลหลักของร้าน 7-Eleven เรียกว่าเป็นดีลที่ win win ทั้ง 2 ฝ่าย

OR ได้ทำสัญญาความร่วมมือกับ CPALL เพื่อเปิดร้าน 7-Eleven ในปั๊ม ปตท. มาตั้งแต่ ปี 2546 ที่ผ่านมาได้ต่อสัญญากับร้าน 7-Eleven ไปแล้ว 2 รอบ รอบละ 10 ปี สัญญาล่าสุดเหลืออีก 2 ปีก่อนครบกำหนดในปี 2566 การที่บอร์ด OR อนุมัติต่อสัญญาครั้งล่าสุด จึงเป็นรอบที่ 3 ระยะเวลา 10 ปี ไปจนถึงปี 2576

สัญญาระหว่าง OR กับ CPALL เป็นเอ็กซ์คลูซีฟ พาร์ทเนอร์ ระหว่างกัน คือ ปั๊ม ปตท. จะไม่เปิดร้านสะดวกซื้อแบรนด์อื่น (นอกจากแบรนด์ Jiffy ของตัวเอง) และร้านเซเว่นฯ ก็จะไม่ไปเปิดในปั๊มน้ำมันแบรนด์อื่นๆ เช่นกัน


แชร์ :

You may also like