HomeBrand Move !!Chanel แพ้คดี หลังฟ้อง Huawei ทำโลโก้ “เลียนแบบ”

Chanel แพ้คดี หลังฟ้อง Huawei ทำโลโก้ “เลียนแบบ”

แชร์ :

chanel huawei case

Chanel แบรนด์หรูจากฝรั่งเศสแพ้คดีเรื่องเครื่องหมายการค้าที่ Chanel ฟ้องว่า Huawei Technologies ออกแบบโลโก้เหมือนกับของทางค่าย ล่าสุด ศาลยุโรปตัดสินแล้วว่าโลโก้ของพวกเขา “ไม่มีความคล้ายคลึงกัน”

Santos Or Jaune

ข้อพิพาทดังกล่าวเริ่มต้นในปี 2017 เมื่อ Huawei ขออนุมัติจากสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป (EUIPO) เพื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีรูปครึ่งวงกลมที่เชื่อมต่อกันในแนวตั้งสองวง และ Chanel ยื่นเรื่องขอคัดค้าน โดยระบุว่าการออกแบบดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับโลโก้ของตนที่เป็นวงกลมสองวงที่ประสานกันในแนวนอน (ซึ่งใช้สำหรับน้ำหอม เครื่องสำอาง และเสื้อผ้า)

อย่างไรก็ตาม ในตอนนั้นสำนักงานเครื่องหมายการค้าได้ยกเลิกข้อโต้แย้งของ Chanel ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่เห็นความคล้ายคลึงกันในโลโก้ทั้งสองแบบ และเมื่อพิจารณาแล้วมองว่าการออกแบบโลโก้ของ Huawei ก็ไม่ได้สร้างให้เกิดความสับสนแก่ประชาชนทั่วไป

ศาลยังอธิบายเพิ่มถึงความแตกต่างว่าระหว่างโลโก้ทั้งสองนั้นต่างกันค่อนข้างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลโก้ของ Chanel จะมีความโค้งมนมากกว่า เส้นหนากว่าและวางในแนวนอน ในขณะที่การจัดวางของ Huawei เป็นแนวตั้ง ดังนั้น ศาลจึงสรุปว่าเครื่องหมายดังกล่าวแตกต่างกัน

Source

Photo Credit : NUMBER 24 – Authorized Shutterstock Partner in Thailand

 


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม