HomeBrand Move !!อุปสรรคเริ่มมา นักกฎหมายมะกันติง รีแบรนด์ Twitter เป็น X ไม่ง่าย

อุปสรรคเริ่มมา นักกฎหมายมะกันติง รีแบรนด์ Twitter เป็น X ไม่ง่าย

Meta และ Microsoft ก็จดเครื่องหมายการค้า X ไม่นับบริษัทในอเมริกาอีก 900 กว่าแห่ง

แชร์ :

elon musk twitter แผนการรีแบรนด์ Twitter เป็น X ของอีลอน มัสก์ อาจมีอุปสรรครออยู่ข้างหน้า หลังมีรายงานระบุว่า Meta บริษัทของ Mark Zuckerberg ก็ถือครองเครื่องหมายการค้าที่ใช้สัญลักษณ์ X อยู่เช่นกัน รวมถึงบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft ด้วย

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนสัญลักษณ์ X ของ Meta เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2019 สำหรับสื่อสารถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มซอฟต์แวร์และโซเชียลมีเดีย โดยเป็นสัญลักษณ์ X ที่มีลักษณะดังภาพ

x logo meta

ส่วน X ของ Microsoft นั้นพบว่าจดทะเบียนเอาไว้เมื่อปี 2003 โดยเป็นการจดทะเบียนเพื่อใช้สื่อสารถึงผลิตภัณฑ์ในธุรกิจเกม Xbox

เอกสารการจดทะเบียนของ Microsoft

ขณะที่สัญลักษณ์ X ของอีลอน มัสก์ นั้น ในมุมของนักกฎหมายพบว่ามีลักษณะคล้ายตัวอักษรมากกว่า

x twitter elon musk

ในจุดนี้ สื่ออเมริกันอย่าง Fox Business ได้มีการขอความเห็นจาก Kelly Hyman ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย โดยเธอระบุว่า  Meta และ Microsoft สามารถฟ้องร้องได้ว่าโลโก้ใหม่ Twitter นั้นละเมิดเครื่องหมายการค้าของพวกเขา แต่สุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับคำตัดสินของผู้พิพากษาอยู่ดี

ขณะที่ Josh Gerben นักกฎหมายด้านเครื่องหมายการค้าอีกรายหนึ่ง  กล่าวว่า มีโอกาสสูงมากที่ Twitter จะถูกฟ้องร้องโดยบริษัทในสหรัฐอเมริกา ว่า Twitter ละเมิดเครื่องหมายการค้าของพวกเขา เนื่องจาก Josh พบว่า มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสหรัฐฯ ที่ใช้ตัวอักษร X และใช้งานจริงแล้วในเกือบ 900 บริษัท และครอบคลุมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นจำนวนมากด้วย

Source

Source


แชร์ :

You may also like