HomeBrand Move !!KFC เริ่มทดสอบ โมเดลใหม่ สั่งสินค้า-จ่ายเงินผ่านแอปฯ แล้วรับของที่ “ตู้ล็อกเกอร์”

KFC เริ่มทดสอบ โมเดลใหม่ สั่งสินค้า-จ่ายเงินผ่านแอปฯ แล้วรับของที่ “ตู้ล็อกเกอร์”

แชร์ :

KFC Locker in Japan

KFC เริ่มต้นทดลองประสบการณ์ระบบร้านรูปแบบใหม่ ที่ลดการที่ลูกค้ากับพนักงานมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ด้วยการติดตั้ง “ตู้ล็อกเกอร์” เอาไว้ที่ร้าน เพื่อให้ลูกค้ามารับสินค้าที่ตัวตู้ล็อกเกอร์

Santos Or Jaune

วิธีการใช้งานก็คือ  ลูกค้าสามารถสั่งเมนูผ่านแอปพลิเคชั่นพร้อมจ่ายเงิน หลังจากนั้นก็มารับสินค้าที่ตู้ล็อกเกอร์ โดยผู้ซื้อจะได้รหัส 4-5 หลัก เพื่อมาปลอดล็อกตามหมายเลขตู้ที่ระบุเอาไว้

ไอเดียดังกล่าวเริ่มต้นทดลองที่ร้าน KFC สาขา Shinjuku Nishiguchi และ Nakano branchesโตเกียวและเมืองใกล้เคียงอีก 2 แห่ง ทั้งหมดนี้เพื่อลดการที่ลูกค้าจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงาน ซึ่งตอบโจทย์ในช่วง Covid-19 อีกทั้งยังช่วยลดจำนวนพนักงานลงได้ด้วย โดยอาศัยเทคโนโลยีการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชั่นทดแทนเงินสด (Cashless Payment) เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการนี้

KFC Japan Locker

KFC Japan Pickup Door


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม