SYS ฝ่าโควิด-19 ชูนโยบาย “Save You, Save Family, Save Society” ต้องปลอดภัยทั้งพนักงาน และ สังคม

 

- Advertisement -

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้างนั้น บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานมากกว่า 25 ปี ภายใต้การนำของ นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ ได้ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนทุกภาคส่วน ทั้งด้านกำลังทรัพย์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมถึงการดูแลลูกค้าและพนักงานของบริษัท เพื่อให้ทุก Stakeholder ของ SYS ทุกคน สามารถผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน

นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS เผยว่า “ในช่วงภาวะวิกฤติโควิด-19 นั้น เป็นช่วงเวลาที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน SYS ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และการดูแลช่วยเหลือสังคม ตามนโยบายSave you, Save Family, Save Society” ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของ SYS โดยเริ่มต้นจากการสร้างความตระหนักให้กับพนักงาน ด้วยการกำหนดแนวทางการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับทั้งตัวพนักงานเอง และครอบครัว รวมไปถึงการจัดทำประกันภัยโควิด-19 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานทุกคน”

ทั้งนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ถือเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำที่สำคัญที่ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งมีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต บริษัทจึงต้องให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน สังคม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ธุรกิจยังดำเนินต่อไปโดยไม่ให้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้

ถึงแม้ภาครัฐจะผ่อนปรนมาตรการต่างๆ และภาคธุรกิจเริ่มเปิดดำเนินการตามปกติแล้ว แต่ SYS ก็ยังคงยึดแนวปฏิบัติในลักษณะ Social distancing โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และการจัดสถานที่ทำงานให้เหมาะสม ช่วยลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดไปยังครอบครัวและสังคมต่อไป เพื่อให้ SYS สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศให้ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุน SYS ดังเช่นที่ผ่านมา

นอกจากนี้ SYS ยังได้สนับสนุนเงิน เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โดยมอบห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานและความปลอดภัย ทั้งการแยกพื้นที่ทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกัน มีระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม ช่วยลดโอกาสติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ และผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังให้การสนับสนุนเงินให้กับโรงพยาบาลทั้งหมด 7 แห่ง ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดระยอง

SYS จะยังคงมุ่งมั่นให้การสนับสนุนกับหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป เช่นเดียวกับที่ได้ทำมาตลอดในช่วงวิกฤติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมไทยให้สามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง” นายเจษฎา ปลั่งมณี กล่าวปิดท้าย