HomeSponsoredSYS ฝ่าโควิด-19 ชูนโยบาย “Save You, Save Family, Save Society” ต้องปลอดภัยทั้งพนักงาน และ สังคม

SYS ฝ่าโควิด-19 ชูนโยบาย “Save You, Save Family, Save Society” ต้องปลอดภัยทั้งพนักงาน และ สังคม

แชร์ :

 

BMW Class Of The Future

Santos Or Jaune

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้างนั้น บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานมากกว่า 25 ปี ภายใต้การนำของ นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ ได้ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนทุกภาคส่วน ทั้งด้านกำลังทรัพย์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมถึงการดูแลลูกค้าและพนักงานของบริษัท เพื่อให้ทุก Stakeholder ของ SYS ทุกคน สามารถผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน

นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS เผยว่า “ในช่วงภาวะวิกฤติโควิด-19 นั้น เป็นช่วงเวลาที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน SYS ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และการดูแลช่วยเหลือสังคม ตามนโยบายSave you, Save Family, Save Society” ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของ SYS โดยเริ่มต้นจากการสร้างความตระหนักให้กับพนักงาน ด้วยการกำหนดแนวทางการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับทั้งตัวพนักงานเอง และครอบครัว รวมไปถึงการจัดทำประกันภัยโควิด-19 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานทุกคน”

ทั้งนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ถือเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำที่สำคัญที่ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งมีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต บริษัทจึงต้องให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน สังคม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ธุรกิจยังดำเนินต่อไปโดยไม่ให้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้

ถึงแม้ภาครัฐจะผ่อนปรนมาตรการต่างๆ และภาคธุรกิจเริ่มเปิดดำเนินการตามปกติแล้ว แต่ SYS ก็ยังคงยึดแนวปฏิบัติในลักษณะ Social distancing โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และการจัดสถานที่ทำงานให้เหมาะสม ช่วยลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดไปยังครอบครัวและสังคมต่อไป เพื่อให้ SYS สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศให้ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุน SYS ดังเช่นที่ผ่านมา

นอกจากนี้ SYS ยังได้สนับสนุนเงิน เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โดยมอบห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานและความปลอดภัย ทั้งการแยกพื้นที่ทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกัน มีระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม ช่วยลดโอกาสติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ และผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังให้การสนับสนุนเงินให้กับโรงพยาบาลทั้งหมด 7 แห่ง ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดระยอง

SYS จะยังคงมุ่งมั่นให้การสนับสนุนกับหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป เช่นเดียวกับที่ได้ทำมาตลอดในช่วงวิกฤติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมไทยให้สามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง” นายเจษฎา ปลั่งมณี กล่าวปิดท้าย

 


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม