Tag: SYS

“SYS Education Fund” ขยายทุนการศึกษาในปี 2562 สานต่ออนาคตยั่งยืน ‘เยาวชนไทย’ [PR]

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ดำเนินธุรกิจผลิตเหล็กเอชบีมไวด์แฟลงก์ในประเทศไทยมานานกว่า 20 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้าธุรกิจ ชุมชน และสังคม มาโดยตลอด SYS ได้จัดตั้งโครงการ SYS Education Fund ขึ้น เพื่อช่วยเหลือ...

“SYS” สนับสนุนบ้านปลอดภัยสไตล์อัจฉริยะ “Smart and Safety Home” ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 [PR]

นายพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) ผู้ผลิตเหล็กเอชบีมไวด์แฟลงก์ นำ SYS ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 โดยร่วมออกแบบบ้านปลอดภัยสไตล์อัจฉริยะ Smart and Safety Home และสนับสนุนเหล็กแปรรูปสำหรับใช้ในการก่อสร้างพร้อมค่าก่อสร้าง ซึ่งบ้านปลอดภัยสไตล์อัจฉริยะนี้สร้างด้วยระบบ Bolted Connection ที่ใช้เวลาในการขึ้นโครงสร้างรวดเร็วกว่าระบบอื่น จัดแสดงให้ผู้สนใจเข้าชมในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธเนศ...

“SYS” รับรางวัลธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ปี 61 ได้รับยกย่องเป็นต้นแบบธุรกิจสีขาวของไทย [PR]

นายเจษฎา ปลั่งมณี (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ รับ “รางวัลธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2561” จาก นางกุลณี อิศดิศัย (ซ้าย) อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยเป็น 1 ใน 3...

“SYS” นำองค์กรสู่วัฒนธรรมสีเขียว คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 [PR]

นายเจษฎา ปลั่งมณี (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ เข้ารับ “รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว” จาก นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม (ขวา) รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสที่โรงงานแห่งที่ 2 ของ SYS...
- Advertorial -
ADFEST 2020